Nr. 3-4 (303-304) / 2019

Intermezzo. „Alarma metafizică” a corpului   5-12 DOI: 10.5281/zenodo.3416294 CZU: 81’42 Corcinschi Nina  Gheorghe Vodă: „Aripi pentru cădere”   13-22 DOI: 10.5281/zenodo.3416328 CZU: 821.135.1(478).09-1 Burlacu Alexandru  Delimitări şi precizări terminologice. Formele de auctorialitate şi vorbire nondirectă în roman   23-27 DOI: 0000-0001-6861-8876 CZU: 821.135.1.09-31 Gavrilov Anatolie  O nouă încercare de sacrificare a lui Eminescu sau „Despărţirea de Eminescu”   28-40 DOI: 10.5281/zenodo.3419099 […]

Continue Reading

Nr. 1-2 (301-302) / 2019

Despre o controversă lingvistică biseculară: cui aparţine primordialitatea? limbii române, limbii dacice, limbii latine barbare sau…?   3-35 CZU: 81’0 Bahnaru Vasile  Tentative de codificare a limbii „moldovenești” (1926-1932)   36-43 CZU: 811.135.1’0 Codreanca Lidia  O primă ediție a Alexandriei lui Năstase Negrule   44-49 CZU: 398.51(=135.1)+821.135.1.09″15″ Verebceanu Galaction  Considerații asupra conceptului de „arhetip”   50-58 CZU: 821.135.1.09 Ivanov […]

Continue Reading

Nr. 5-6 (299-300) / 2018

Cartea vieţii lui Mihai Eminescu   3-8 CZU: 821.135.1(478).09(092) Cimpoi Mihai  Micul curs eminescian de istorie naţională   9-16 CZU: 821.135.1(478).09 Nedelcea Tudor  Antim Ivireanul. În slujba slovei şi credinţei   17-24 CZU: 235.3(092)+262.12:281.95 Petrescu Victor Alexandru Robot – Liviu Rebreanu   25-29 CZU: 821.135.1.09 Susai Stefan Marcel  Aspecte teoretice cu privire la conceptele de „vis ˮ şi „reverie […]

Continue Reading

Nr. 3-4 (297-298) / 2018

Unele reflecţii ale lui Nicolae Iorga despre limba naţională   3-8 CZU: 811.135.1+821.135.1 Cotelnic Teodor Un dicţionar multilingv din secolul al XVII-lea?.   9-27 CZU: 81’374.823=00 Verebceanu Galaction  Românescul mătură: abordare comparativ-istorică   28-37 CZU: 811.135.1’373.6 Pleşca Ecaterina  Adaptarea fonetică a englezismelor în limba română   38-44 CZU: 811.135.1’373.45=111 Căruntu-Caraman Livia  Politici de stat privind regimul minorităţilor în Europa […]

Continue Reading

Nr. 1-2 (295-296) / 2018

Sistematizarea relaţiilor şi fenomenelor lexicosemantice în viziunea acad. Silviu Berejan   3-15 CZU: 811.135.1’37’373 Bahnaru Vasile  Lărgirea de iure a sferelor de funcţionare a limbii române în RASSM (1924-1928)   16-22 CZU: 811.135.1’0’27(478)”1924-1928″ Codreanca Lidia  Varietăţile de limbă: factori şi criterii de clasificare   23-29 CZU: 811.135.1’1 Botnari Liliana  Sistemul terminologic medical: modelare şi remodelare   30-36 CZU: 81’276.6:61 […]

Continue Reading

Nr. 5-6 (293-294) / 2017

D. IOV: Între Trotuş şi Nistru. 3-31 CZU: 821.135.1.09(478)(092) Lungu Eugen Alexei Mateevici: câteva repere genealogice 32-37 CZU: 821.135.1-1(478).09:929.5 Papuc Mihail Romanul Singur în faţa dragostei: de la iubirea ca asimilare la iubirea ca dăruire 38-44 CZU: 821.135.1-31(478).09 Corcinschi Nina  Strategii ale discursului în proza lui Anatol Moraru 45-48 CZU: 821.135.1-3(478).09 Nedelciuc (Şestacov) Elena Vasile Vasilache: teatralitatea lumii 49-57 CZU: 821.135.1-3(478).09 […]

Continue Reading

Nr. 3-4 (291-292) / 2017

Academicianul Mihai Cimpoi la 75 de ani 3-7 CZU: 821.135.1(478).09(092) Note despre unitatea limbii române în viziunea lui Mihai Eminescu 8-19 CZU: 811.135.1 Bahnaru Vasile  The moldovan dialect and the linguistic union of eurasian languages 20-38 CZU: 811.135.1’1’282 Bernaz Oleg Schimbarea sensului unor componente în urma influenţei sintactice 39-42 CZU: 811.135.1’367 Savin-Zgardan Angela  Dubiul, aspect al modalităţii, în creaţia […]

Continue Reading

Nr. 1-2 (289-290) / 2017

Po(i)etica lui Anatol Codru 3-9 CZU: 821.135.1-1(478).09 Burlacu Alexandru  Delimitări şi precizări terminologice (4) Polifonie, eteromundaneitate, cuvânt-voce 10-28 CZU: 821.09-83 Gavrilov Anatolie  Veritabilă enciclopedie metaforică (spirit, înţelepciune şi poezie în ghicitori) 29-34 CZU: 821.135.1-193.09 Colac Tudor Un manuscris al Sindipei de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Text (I-1) 35-55 CZU: 821.135.1.09-3 Verebceanu Galaction  Motivaţia categoriilor sintactice în raport cu […]

Continue Reading

Nr. 5-6 (287-288) / 2016

Critica literară: mize estetice şi estetism veleitar 3-8 CZU: 82.09 Ţurcanu Andrei  Emil Loteanu: poezia, o sărbătoare a sufletului 9-16 CZU: 821.135.1-1(478).09 Burlacu Alexandru  Tehnica punctului de vedere 17-26 CZU: 821.135.1-31.09 Cebotari Diana Eminescianism ontologizat în creaţia „Ultimului Teleucă” 27-39 CZU: 821.135.1-1(478).09 Rotari (Balmus) Dorina Delimitări şi precizări terminologice (3) Dialogicitate − dialogism − dialog / monologicitate − monologism […]

Continue Reading

Nr. 3-4 (285-286) / 2016

Institutul de Filologie şi aniversarea a LXX-a a Academiei de Ştiinţe a Moldovei 3-33 CZU: [811.135.1+821.135.1](478)(091) Bahnaru Vasile  G. Călinescu: Domina bona 34-44 CZU: 821.135.1.09 Ilin Stancu Axul moral al criticii între dogma totalitară şi deconstrucţia postmodernistă 45-50 CZU: 821.135.1(478).09 Ţurcanu Andrei  Alexandru Burlacu: est-etica generaţiei „ochiului al treilea” (Schiţă de portret) 51-57 CZU: 821.135.1(478).09 Roşca Timofei Folclorismul: cadru […]

Continue Reading