Nr. 3-4 (297-298) / 2018

RECENT VOLUMES
Unele reflecţii ale lui Nicolae Iorga despre limba naţională  3-8
CZU: 811.135.1+821.135.1
Cotelnic Teodor
Un dicţionar multilingv din secolul al XVII-lea?.  9-27
CZU: 81’374.823=00
Verebceanu Galaction 
Românescul mătură: abordare comparativ-istorică  28-37
CZU: 811.135.1’373.6
Pleşca Ecaterina 
Adaptarea fonetică a englezismelor în limba română  38-44
CZU: 811.135.1’373.45=111
Căruntu-Caraman Livia 
Politici de stat privind regimul minorităţilor în Europa Centrală şi de Est  45-50
CZU: 323.15
Negrescu-Babuş Inna
Eponimizarea, proces activ de formare a termenilor sportivi în limba română  51-60
CZU: 811.135.1’373.2’374
Luca Aliona 
Delimitări şi precizări terminologice (5). Conceptul de autor – personaj – cititor  61-67
CZU: 81’374
Gavrilov Anatolie 
Subiectul de basm „Maştera (Meşteha) şi fiica vitregă” AaTh 480 (Fata babei şi fata moşneagului)  68-82
CZU: 821.135.1.09
Botezatu Grigore
De la teatrul folcloric la teatrul lumii  83-87
CZU: 398.5+792.05
Butnaru Tatiana 
Din ţara spânului  88-96
CZU: 821.135.1.09
Codreanu Theodor
Amnezia generalizată şi amputarea memoriei istorice a Basarabiei în textele lui Ioan Mânăscurtă  97-99
CZU: 821.135.1-3(478).09
Nedelciuc (Şestacov) Elena
Receptarea critică a poeziei generaţiei şaptezeciste  100-104
CZU: 821.135.1-1(478).09
Lupan Silvia
Ipostazele (non)ficţiunilor lui Dumitru Radu Popescu  105-109
CZU: 821.135.1-3.09
Copcea Florian 
Istoria limbii române, vol. I. Coordonatori: acad. Marius SALA, Liliana IONESCU-RUXĂNDOIU. Bucureşti, Univers Enciclopedic GOLD, 2018, 902 p.  110-114
CZU: 821.135.1’0
Pavel Vasile
Proiectul CoRoLa lansat la Bucureşti şi la Chişinău  115-117
CZU: 811.135.1’322
Ungureanu Elena 
Eugen Simion,’85  118-122
CZU: 821.135.1(478)(092)
Nedelcea Tudor 
Nicolae Dabija,’70  123-126
CZU: 821.135.1-1(478)(092)
Nedelcea Tudor 
O mândrie a folcloristicii moldoveneşti şi a celei ruse – academicianul Victor Gaţac  127-133
CZU: 398(478+470)(092)
Buruiană Ion 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *