Nr. 5-6 (281-282) / 2015

Leonida Lari: între spaţiul intim şi cetate 3-9 CZU: 821.135.1-1(478).09 Burlacu Alexandru  Arhetipul anima – Marea Zeiţă – esenţialul în procesul ontologic al reintegrării contrariilor 10-19 CZU: 821.135.1.09 Ivanov Nadejda  Despre primele tipărituri pe teritoriul românesc în secolul al XVI-lea 20-27 CZU: 655.11(498)(09) Petrescu Victor Reverberaţii ale motivului narcisic în romanul Un veac de singurătate de Gabriel García […]

Continue Reading

Nr. 3-4 (279-280) / 2015

Ştefan cel Mare. Ctitor de cultură 3-7 CZU: 821.135.1.09 Petrescu Victor Spiritul autohton în nuvelistica anilor ’60-’70 8-20 CZU: 821.135.1-32(478).09 Ciocanu Ion „Vocile” lui Homo Artifex între ficţiune şi realitate 21-30 CZU: 821.135.1-31(478).09 Gherman Oxana  Alexei Marinat, omul din Gulag: condiţia tragică 31-39 CZU: 821.135.1-3(478).09 Sîrbu Inga Întoarcerea la origini prin oglinda alterităţii 40-47 CZU: 821.135.1-31.09 Ivanov Nadejda  Diabolizarea personalităţii […]

Continue Reading

Nr. 1-2 (277-278) / 2015

Anii ’60: critica literară şi criticii faţă în faţă cu dogmatica oficială 3-7 CZU: 821.135.1(478).09 Ţurcanu Andrei  „Lumea pe dos” şi paznicul subversiv (Vlad Ioviţă în dialog intertextual cu Ion Creangă) 8-14 CZU: 821.135.1(478).09 Băicean Iraida  Eminescu în viziunea lui Lucian Blaga 15-23 CZU: 821.135.1.09 Verejanu Dan  Structura cronotopică a universului artistic în Hanu Ancuţei Timp istoric, timp […]

Continue Reading

Nr. 5-6 (275) / 2014

Imaginarul poetic al lui Dumitru Matcovschi (schemele liniare, ritmice şi ciclice) 3-6 Cimpoi Mihai  Spiritul creaţiei lui Dumitru Matcovschi, un vector în formarea tinerei generaţii 7-13 Cristei Tamara , Popovici Maria Proiecţia arhetipului „anima-animus” în romanul „Domnişoara Christina” 14-18 Ivanov Nadejda  Cronotopul hanului în „Moara cu noroc” (II) 19-40 Gavrilov Anatolie , Caraman Vlad  Folclorul – document şi inspiraţie […]

Continue Reading

Nr. 3-4 (273) / 2014

Cronotopul hanului la Ioan Slavici şi Mihail Sadoveanu (Analiză comparată) 3-18 Gavrilov Anatolie , Caraman Vlad  Tradiţia carnavalescului literar în exegeza bahtiniană a capodoperei lui Rabelais 19-26 Cogut Sergiu  Poezia postbelică basarabeană: recuperarea artisticului 27-30 Vîntu Victoria  Funcţia caracterologică a monologului interior în romanul lui Anton Holban 31-38 Cebotari Diana Basarabia în publicistica şi poezia lui Eminescu […]

Continue Reading

Nr. 1-2 (271) / 2014

Proza artistică a lui B. P. Hasdeu 3-16 Ilin Stancu „Mărci beletristice” comune în publicistica şi lirica lui Eminescu 17-20 Pleşca Nae-Simion V. A. Urechia: un debut publicistic cu multiple valenţe 21-28 Ilie Zanfir Metacritica poeziei Vierene în exegeza românească de sinteză 29-36 Boldeanu FlorentinaNarcisa Tradiţiile de întemeiere la români 37-42 Cojocaru Nicolae Alexandru Burlacu: […]

Continue Reading

Nr. 5-6 (270) / 2013

Spiridon Vangheli şi valorile copilăriei. Turnul dorului 3-8 Cimpoi Mihai  Limba prozei lui Spiridon Vangheli – caracteristici funcţional-stilistice 9-22 Bahnaru Vasile  Spiridon Vangheli: „Tatăl” lui Guguţă când era mic. Impresii de cititor sau redescoperirea Basarabiei antebelice 23-27 Mărgărit Iulia Punctul de vedere în proza lui Spiridon Vangheli 28-30 Burlacu Alexandru  Spiridon Vangheli – prozator dialectal? […]

Continue Reading

Nr. 3-4 (268) / 2013

Poetica lui Nicolae Dabija 3-12 Burlacu Alexandru  Reprezentări narative în publicistica lui Nicolae Dabija 13-15 Corcinschi Nina  Inadaptatul în proza românească contemporană din spaţiul basarabean 16-32 Bileţchi Nicolae Reprezentări pluridimensionale ale Fântânii în romanul Iosif şi fraţii săi de Thomas Mann 33-38 Gîrlea Olesea  B.P.Hasdeu:Aventura politicului la apariţia volumelor 15 şi 16 – Publicistica politică […]

Continue Reading

Nr. 1-2 (266) / 2013

Subiectul vorbirii 2. Ce este vorbire? 3-17 Gavrilov Anatolie  Fenomenul romanesc aureliu busuioc 18-31 Ciocanu Ion Consideraraţii pe marginea „întoarcerii la izvoare” a lui Grigore Vieru 32-39 Boldeanu FlorentinaNarcisa La şcoala lui arghezi:Teodor Nencev 40-42 Burlacu Alexandru  Etnologul basarabean Petre V. Ştefănucă în pagini necunoscute 43-47 Datcu Iordan Un etnolog încă neapreciat la justa lui […]

Continue Reading

Nr. 5-6 (264) / 2012

„Ideea europeană” sub formă instituţionalizată de „ligă spirituală europeană” 5-7 Copcea Florian  Liviu Damian: forme de interogare a eului şi de integrare în tradiţie 8-20 Cuţitaru Natalia Poezia basarabeană şaizecistă: viziuni asupra „artei poetice” 21-25 Vîntu Victoria  Dramaturgia Nicoletei Esinencu: piesele unui puzzle nonconformist 26-29 Zaharia Viorica Manifestările antieroului în literatura română contemporană 30-39 Rufanda […]

Continue Reading