Nr. 3-4 (279-280) / 2015

RECENT VOLUMES
Ştefan cel Mare. Ctitor de cultură3-7
CZU: 821.135.1.09
Petrescu Victor
Spiritul autohton în nuvelistica anilor ’60-’708-20
CZU: 821.135.1-32(478).09
Ciocanu Ion
„Vocile” lui Homo Artifex între ficţiune şi realitate21-30
CZU: 821.135.1-31(478).09
Gherman Oxana 
Alexei Marinat, omul din Gulag: condiţia tragică31-39
CZU: 821.135.1-3(478).09
Sîrbu Inga
Întoarcerea la origini prin oglinda alterităţii40-47
CZU: 821.135.1-31.09
Ivanov Nadejda 
Diabolizarea personalităţii (o perspectivă psihanalitică a romanului „un diavol în paradis” de Henry Miller)48-57
CZU: 821.111(73).09
Gîrlea Olesea 
Valoarea estetică a constituentelor miticofolclorice în povestea cu Cocoşul Roşu de V. Vasilache58-69
CZU: 821.135.1-34(478).09
Niţă-Cocieru Mariana 
Polisemia şi dezambiguizarea unor unităţi recente ale vocabularului românesc din perspectiva dinamicii semantice actuale. Considerări şi reconsiderări în contextul informati zării lexicografiei70-81
CZU: 811.135.1’37
Păcuraru Vera
O variantă moldovenească a cărţii populare Alexandria1. Sintaxa (4)82-93
CZU: 811.135.1’367
Verebceanu Galaction 
Aspecte actuale ale multilingvismului în contextul lingvistic european94-98
CZU: 81’246.3’27(4)
Negrescu-Babuş Inna
Act de referinţă VS act de limbaj99-105
CZU: 811.135.1’36
Ungureanu Violeta
Adaptarea anglicismelor în limba română contemporană (în baza limbajului economic)106-113
CZU: 811.135.1’36’373.43:33
Voinea-Postolachie Ramona-Mihaela
Opera poetică a lui Lucian Blaga în arealul spiritualităţii ruse: hermeneutica receptării114-122
CZU: 821.135.1-1.09
Apetri Dumitru 
Recenzie. Restituirea operei lui Ion Buzdugan123-125
CZU: 821.135.1(478).09
Datcu Iordan
Recenzie. Ioana-Rucsandra DASCĂLU. Étude sur les passions dans la culture ancienne et moderne. Editura Universitaria, Craiova, 2014, 80 p.126-128
CZU: 821.133.1=124’02.09
Ungureanu Elena 
Aspecte ale tipologiei baladei populare129-133
CZU: 821.135.1-146.2(478).09
Vîrlan Aliona
O folcloristă – Lilia Hanganu (10.06.1955 – 26.07.2005) Argumente pentru neuitare134-136
CZU: 398(478)(092)
Buruiană Ion 
Pavel Balmuş – dincolo137-138
CZU: 821.135.1(478)(092)
Oprişan Ionel
Un etnolog de seamă – Nicolae BĂIEŞU (24.06.1934-07.06.2015)139-142
CZU: 39(478)(092)
Buruiană Ion 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *