Nr. 5-6 (275) / 2014

RECENT VOLUMES
Imaginarul poetic al lui Dumitru Matcovschi (schemele liniare, ritmice şi ciclice)3-6
Cimpoi Mihai 
Spiritul creaţiei lui Dumitru Matcovschi, un vector în formarea tinerei generaţii7-13
Cristei Tamara , Popovici Maria
Proiecţia arhetipului „anima-animus” în romanul „Domnişoara Christina”14-18
Ivanov Nadejda 
Cronotopul hanului în „Moara cu noroc” (II)19-40
Gavrilov Anatolie Caraman Vlad 
Folclorul – document şi inspiraţie în opera lui George Meniuc41-55
Niţă-Cocieru Mariana 
Elemente de mitologie autohtonă în creaţia lui Spiridon Vangheli56-61
Butnaru Tatiana 
Originea toponimelor: controverse de opinii, etimologii false62-73
Eremia Anatol
Timpul etnic – o dimensiune a viziunii etnolingvale româneşti (în baza experimentului asociativ)74-88
Trinca Lilia 
Eufemizarea cuvântului „diavol” în limba română89-93
Ivanov Constantin 
Ilinca ILIAN. Julio Cortázar y Robert Musil (consonancias, divergencias y ecos). Madrid, Ediciones del Orto, 2013, 238 p.94-97
Pavlicenco Sergiu
Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria „Ştiinţe filologice”, volumul XLIX, 2011, 145 p.; volumul L, 2012, 226 p.98-102
Pavlicenco Sergiu
Mit şi ficţiune artistică în opera literară103-106
Prus Elena
Nicolae Băieşu – o viaţă închinată valorificării folclorului. Omagiu – 80. Chişinău: Profesional Service, 2014, 436 p.107-110
Niţă-Cocieru Mariana 
Iordan DATCU. Etnologi basarabeni, nord-bucovineni şi transnistrieni. Bucureşti, 2014, 270 p.111-123
Cirimpei Victor
Ion BUZDUGAN. Scrieri, I, II. Studiu introductiv de Eugen Lungu . Text selectat şi îngrijit, repere cronologice, note şi comentarii de Mihai şi Teodor Papuc, Editura Ştiinţa, 2014, 546 p., 538 p.123-125
Grigurcu Gheorghe
Dicţionar de sinonime al limbii române. Chişinău, Editura Fagure Lux, 2014, 300 p.125-127
Onofraş Maria 
Vasile BAHNARU – arheolog şi custode al limbii române128-131
Păcuraru Vera
Mereu în căutarea cuvintelor132-135
Onofraş Maria Vrabie Lidia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *