Nr. 3-4 (285-286) / 2016

RECENT VOLUMES
Institutul de Filologie şi aniversarea a LXX-a a Academiei de Ştiinţe a Moldovei3-33
CZU: [811.135.1+821.135.1](478)(091)
Bahnaru Vasile 
G. Călinescu: Domina bona34-44
CZU: 821.135.1.09
Ilin Stancu
Axul moral al criticii între dogma totalitară şi deconstrucţia postmodernistă45-50
CZU: 821.135.1(478).09
Ţurcanu Andrei 
Alexandru Burlacu: est-etica generaţiei „ochiului al treilea” (Schiţă de portret)51-57
CZU: 821.135.1(478).09
Roşca Timofei
Folclorismul: cadru conceptual şi tipologii58-67
CZU: 801.6:7.031+398.2
Niţă-Cocieru Mariana 
Graiul românesc de la est de Prut: retrospective şi orientări în cercetarea dialectologică68-72
CZU: 811.135.1’28(478)
Pavel Vasile
Specificul cultural al scuzei româneşti73-80
CZU: 811.135.1’27
Popa Gheorghe Cebotaroş Viorica
Diversitate lingvistică şi identitate europeană81-85
CZU: 81’246.3+81’27
Negrescu-Babuş Inna
Determinologizarea termenilor ecologici – analiză lexico-funcţională86-93
CZU: 81’374.2’373.46
Macovei Dorina 
Les particularités de l’évaluation en didactique du français langue étrangère94-102
CZU: 811.133.1:37.016.046
Prigorschi Claudia , Axenti Efrosinia
Critica care te trezeşte103-107
CZU: 821.135.1(478).09
Grati Aliona 
Studii de dialectologie şi onomasiologie. Chişinău108-111
CZU: 811.135.1’28’373
Popovschi Liliana 
Limba română în condiţiile diglosiei (Studiu diacronic). Chişinău112-117
CZU: 811.135.1’246.2
Cotelnic Teodor
Vechi texte româneşti: conţribuţii filologice şi lingvistice. Bucureşti, Editura Academiei Române118-123
CZU: 821.135.1.02
Verebceanu Galaction 
Prof. acad. Anatol CIOBANU (14.05.1934 – 08.04.2016)124-127
CZU: 811.135.1(478)(092)
Cotelnic Teodor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *