Philologia Nr. 1-2 (236) / 2008

Magda isanos: Insaţietate de viaţă şi elan transformator Burlacu Alexandru Viziuni mitico-folclorice în creaţia lui Anatol Codru Butnaru Tatiana Romanul istoric: cronică şi ficţiune Corcodel Rodica Limite etice „de depăşit ” şi „de atins ” în romanul lui Ioan Slavici Mara Costiuc Natalia Romanul postmodernist din Republica Moldova şi modelul european Grati Aliona Realitate şi […]

Continue Reading

Philologia 2021 nr.2

Structurile lexematice   DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).01 CZU: 81’373 Coşeriu Eugeniu Erosul – de la heros la performance   DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).02 CZU: 135.1-31.09 Corcinschi Nina Pan Halippa, un poet cu „Flori de pârloagă”   DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).03 CZU: 821.135.1.09(478) Burlacu Alexandru Paradoxurile tranziției. Personajele lui Dan Lungu, Iulian Ciocan și Dumitru Crudu între nostalgie și schimbare   DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).04 CZU: 821.135.1.09(478) Aniţoi Galina Povestea „Ivan Turbincă” de Ion Creangă și noul experiment hipertextual   DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).05 CZU: 821.135.1.09+004.55 […]

Continue Reading