Philologia Nr. 5-6 (252) / 2010

Mircea Streinul între ostracizare şi reconsiderare 4-18 Bileţchi Nicolae Nicolae Milescu Spătarul despre colonizarea rusească a Siberiei în secolul al XVII -lea 19-30 Matei Valeriu Poezia lui Tudose Roman 31-34 Matei Claudia Elementul narativ şi cel istoric şi social în romanul Înstrăinaţii de D. C. Moruzi 35-43 Zavadschi Ala Mara – Simbolul mamei universale 44-47 […]

Continue Reading

Philologia Nr. 3-4 (250) / 2010

Academicianul Mihai Cimpoi – Savantul anului 2010 3-3 Ion Barbu şi poezia basarabeană din anii ’30 3-8 Burlacu Alexandru  Istoriografie şi ficţiune în opera lui Dumitru C. Moruzi 9-18 Zavadschi Ala Sursele optzecismului basarabean 19-26 Chiperi Grigore  Dialogism parodic în Pâlnia şi Stamate de urmuz 27-30 Grati Aliona  Zeităţi mitologice în nuvela Elegie pentru ana-maria […]

Continue Reading

Philologia Nr. 1-2 (248) / 2010

Funcţia poetică a polisemiei în poezia lui Grigore Vieru 3-10 Bahnaru Vasile  Dragoste de mamă gen Roland Barthes/ Grigore Vieru 11-13 Cirimpei Victor Taina care apără poetul 14-17 Matei Valeriu O panoramă a literaturii române din Basarabia. Anii ’20-’30 18-31 Burlacu Alexandru  Probleme literare şi de artă în dialogurile lui Serafim Saka 32-35 Apetri Dumitru  […]

Continue Reading

Philologia Nr. 5-6 (246) / 2009

Mircea Eliade şi mişcarea „generaţionistă” din Basarabia 3-12 Burlacu Alexandru  Nichita Stănescu între poezie şi exegeză 13-18 Roşca Timofei Elemente manieriste în poezia neoexpresioniştilor români 19-26 Ţurcanu Lucia Profesorul de teologie Nichita Terpsihorov sau personajul ipocrit 27-32 Taburceanu Polina Dialogul socratic al lui Platon şi polifonia bahtiniană 33-38 Cogut Sergiu  George Călinescu şi estetica italiană […]

Continue Reading

Philologia Nr. 3-4 (244) / 2009

Vasile Coroban şi ideea specificului naţional (Note şi contranote despre splendoarea şi mizeria criticii literare) 3-8 Burlacu Alexandru  Lidia Istrati: odiseea şi osânda căutării de sine 9-12 Bileţchi Nicolae O naraţiune cognitiv-instructivă despre un militant pentru limba română 19-21 Ciocanu Ion Ana Blandiana: structura abisalului în lirică 25-32 Roşca Timofei Din istoria esteticii literare: contribuţii […]

Continue Reading

Philologia Nr. 1-2 (242) / 2009

Constantin Loghin 3-7 Bileţchi Nicolae Vremea şi rostul sintezelor 8-12 Ciocanu Ion Figurativul ca modalitate de lirizare a naraţiunii heterodiegetice 13-21 Cărăuş Carolina Reflecţii asupra structurilor cu aşa-numita dublă negaţie 22-28 Dîrul Alexandru Motivaţia apariţiei locuţiunilor verbale în limba română 29-33 Savin-Zgardan Angela  Microsistemul verbelor poziţionale în limba română 34-39 Butmalai Natalia În memoriam – […]

Continue Reading

Philologia Nr. 5-6 (240) / 2008

Ion Druţă– scriitor de dimensiuni universale 3-3 Berindei Dan Dramaturgia Druţiană pe scena teatrului naţional leton 4-7 Melnace Rita Ion Druţă şi memoria arheală 8-13 Codreanu Theodor Fenomenul artistic Ion Druţă în viziunea coordonatorului 14-23 Dolgan Mihail Ion Druţă şi literature bulgară din secolul al XX-lea 24-30 Taraburca Emilia Valenţele emoţionale ale invocaţiei(în baza dramaturgiei […]

Continue Reading

Philologia Nr. 3-4 (238) / 2008

Dimitrie Cantemir: Plaiul natal şi datinile sale 3-11 Cirimpei Victor   Personalitatea lui Dimitrie Cantemir în discursul identitar basarabean în perioada interbelică 12-19 Ciobanu-Tofan Alina   Interpretarea Istoriei ieroglifice din perspectiva Barocului 20-23 Cozmulici Alisa Poezia limba moldovenească de Nicolai Costenco analizată din perspectivă hermeneutică 24-27 Bileţchi Nicolae Interbelicul basarabean şi poezia de Tranziţie 28-36 […]

Continue Reading

Philologia Nr. 1-2 (236) / 2008

Magda isanos: Insaţietate de viaţă şi elan transformator Burlacu Alexandru Viziuni mitico-folclorice în creaţia lui Anatol Codru Butnaru Tatiana Romanul istoric: cronică şi ficţiune Corcodel Rodica Limite etice „de depăşit ” şi „de atins ” în romanul lui Ioan Slavici Mara Costiuc Natalia Romanul postmodernist din Republica Moldova şi modelul european Grati Aliona Realitate şi […]

Continue Reading

Philologia 2021 nr.2

Structurile lexematice   DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).01 CZU: 81’373 Coşeriu Eugeniu Erosul – de la heros la performance   DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).02 CZU: 135.1-31.09 Corcinschi Nina Pan Halippa, un poet cu „Flori de pârloagă”   DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).03 CZU: 821.135.1.09(478) Burlacu Alexandru Paradoxurile tranziției. Personajele lui Dan Lungu, Iulian Ciocan și Dumitru Crudu între nostalgie și schimbare   DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).04 CZU: 821.135.1.09(478) Aniţoi Galina Povestea „Ivan Turbincă” de Ion Creangă și noul experiment hipertextual   DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).05 CZU: 821.135.1.09+004.55 […]

Continue Reading