Nr. 3 (315) / 2021

RECENT VOLUMES
Andrei Ciurunga: poezia universului carceral7-16
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.3(315).01CZU: 821.135.1-1(478).09(091)
Burlacu Alexandru 
Destinul frânt al migrantului basarabean în proza actuală17-25
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.3(315).02CZU: 821.135.1-3(478).09
Cenuşă Felicia 
Amintirile ca rostire a ființei în romanele lui Vladimir Beșleagă26-37
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.3(315).03CZU: 821.135.1-3(478).09
Ivanov Nadejda 
Cronotopuri malefice în opera lui Ion Creangă38-49
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.3(315).04CZU: 821.135.1-34.09
Gîrlea Olesea Gavrilov Anatolie 
Scurtă privire asupra direcțiilor de cercetare ale motivologiei, o nouă disciplină lingvistică50-56
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.3(315).05CZU: 811.135.1’373
Savin-Zgardan Angela 
Nume de familie provenite din terminologia păstorească57-71
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.3(315).06CZU: 811.135.1’373.232
Oancă Teodor 
Tipologia numelor de familie derivate cu sufixul -escu72-86
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.3(315).07CZU: 811.135.1’36’373.232
Răileanu Viorica 
Turturica – pasărea predestinării existenţiale în eposul nuvelistic87-97
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.3(315).08CZU: 398.21(478)
Butnaru Tatiana 
Ajungerea mai aproape de scena deschisă a satului și a lumii98-107
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.3(315).09CZU: 792.08+821.135.1-2(478).09
Filip Iulian 
Folclorul obiceiurilor calendaristice (primăvară, vară, toamnă) documentat în colecțiile de materiale etnografice și folclorice digitizate108-116
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.3(315).10CZU: 398.3
Onica Dorina 
Structuri metaforice implicând substantive deverbale, reperabile în textele-acatist117-126
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.3(315).11CZU: 81’36’373.612.2:27-23
Brăgută Ecaterina 
The Semantic Analysis of Money-Related Proverbs in Three Linguacultures127-133
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.3(315).12CZU: 81’373:398.91=00
Colenciuc Ina 
Sumarul revistei „Philologia” pe anul 2021134-136

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *