Nr. 3-4 (303-304) / 2019

RECENT VOLUMES
Intermezzo. „Alarma metafizică” a corpului  5-12
DOI: 10.5281/zenodo.3416294 CZU: 81’42
Corcinschi Nina 
Gheorghe Vodă: „Aripi pentru cădere”  13-22
DOI: 10.5281/zenodo.3416328 CZU: 821.135.1(478).09-1
Burlacu Alexandru 
Delimitări şi precizări terminologice. Formele de auctorialitate şi vorbire nondirectă în roman  23-27
DOI: 0000-0001-6861-8876 CZU: 821.135.1.09-31
Gavrilov Anatolie 
O nouă încercare de sacrificare a lui Eminescu sau „Despărţirea de Eminescu”  28-40
DOI: 10.5281/zenodo.3419099 CZU: 821.135.1.09(092)
Nedelcea Tudor 
Rampa, o publicație unică în presa românească. Perioada 1911-1921  41-48
DOI: 10.5281/zenodo.3419149 CZU: 821.135.1:7
Susai Stefan Marcel 
Considerații filologice asupra manuscrisului Sandipa  49-63
DOI: 10.5281/zenodo.3419233 CZU: 811.135.1’0:82.09’01
Verebceanu Galaction 
Cu privire la „mecanismul contactelor” ca factor hotărâtor al comunităţii limbilor balcanice  64-69
DOI: 10.5281/zenodo.3419336 CZU: 811.163’0
Gabinschi Marc 
O inscripție românească la încoronarea Fecioarei Maria în Liov, 1751  70-79
DOI: 10.5281/zenodo.3419436 CZU: 811.135.1’0
Felea Ion-Mihai 
Nicolae Mătcaș: „Eu tai şi tai în rocă să mi-l înalţ, sonetul”  80-89
DOI: 0.5281/zenodo.3419524 CZU: 811.135.1:821.135.1.09(478)(092)
Ungureanu Elena 
Expresivitatea limbajului în pamfletul publicistic  90-94
DOI: 10.5281/zenodo.3419596 CZU: 81’42:070
Ferafontov Ana 
Structuri presupoziționale în discursul operei dramatice Cum Eclesiastul discută cu Proverbele de Val Butnaru  95-103
DOI: 10.5281/zenodo.3419696 CZU: 821.135.1(478).09-3:81’22
Driga Ina 
Condiționări în formarea identității cultural-lingvistice  104-115
DOI: 10.5281/zenodo.3419754 CZU: 811.135.1:37.016.046
Bâlici Veronica 
Vasile BAHNARU și Gheorghe E. COJOCARU: recuperări inedite ale istoriei  116-119
CZU: 821.135.1:94(478)
Corcinschi Nina 
Teodor COTELNIC. Articole și studii de lingvistică. Chișinău: ProLibra, 2019, 392 p.  120-123
CZU: 81’1
Bahnaru Vasile 
Un distins lingvist  124-126
CZU: 81’1(478)(092)
Zgardan-Crudu Aliona 
Un cercetător în duşmănie pe viaţă cu minciuna şi nedreptatea (Folcloristul Andrei Hâncu – 90 de ani de la naştere)  127-131
CZU: 39(478)(092)
Buruiană Ion 
Un valorificator şi propagator fidel al folclorului copiilor (Nicolae Băieşu – 85 de ani de la naştere)  132-135
CZU: 398(478)(092)
Buruiană Ion 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *