Nr. 3 (321) / 2023

Părţile de vorbire din perspectiva corelaţiei dintre lexic și gramatică 5-15 DOI: 10.52505/1857-4300.2023.3(321).01 CZU: 811.135.1’367.6’36’373 Bărbuţă Ion  Nume de familie provenite din terminologia prelucrării fierului 16-26 DOI: 10.52505/1857-4300.2023.3(321).02 CZU: 811.135.1’373.232 Oancă Teodor  Antroponime „colorate”: negrul din numele de familie 27-35 DOI: 10.52505/1857-4300.2023.3(321).03 CZU: 811.135.1’373.23 Răileanu Viorica  „Texte dialectale.Supliment la Atlasul lingvistic moldovenesc (ALM)”: probleme ale reeditării 36-50 DOI: 10.52505/1857-4300.2023.3(321).04 CZU: 801.82:811.135.1’282 Popovschi Liliana  […]

Continue Reading

Nr. 2 (320) / 2023

Costache Conachi, „întemeietorul” imaginarului amoros în lirica românească 7-22 DOI: 10.52505/1857-4300.2023.2(320).01 CZU: 821.135.1-1.09 Corcinschi Nina  Paradigme estetice ale sacrului în poezia basarabeană contemporană 23-31 DOI: 10.52505/1857-4300.2023.2(320).02 CZU: 821.135.1-1(478).09 Gherman Oxana  „Luiza Textoris” – de la zborul oniric la explorarea abisalului inconștient 32-40 DOI: 10.52505/1857-4300.2023.2(320).03 CZU: 821.135.1-31(478).09 Ivanov Constantin  Fracturi identitare și recuperări în romanul „Woldemar”, de Oleg Serebrian 41-51 DOI: 10.52505/1857-4300.2023.2(320).04 CZU: 821.135.1-31(478).09 […]

Continue Reading

Nr. 1 (319) / 2023

Metafora în limbajul de marketing 7-16 DOI: 10.52505/1857-4300.2023.1(319).01 CZU: 811.135.1’612.2:339.138 Druţă Inga , Vieru Lidia , Vlas Mariana  Achiziții lexicale „ultrarecente” pentru vocabularul limbii române 17-26 DOI: 10.52505/1857-4300.2023.1(319).02 CZU: 811.135.1’373 Vulpe Ana , Onofraş Maria  Conceptele de bază ale motivologiei (Fascicula I) 27-38 DOI: 10.52505/1857-4300.2023.1(319).03 CZU: 811.135.1’373 Savin-Zgardan Angela  Tranzitivitatea și polisemia verbului în limba română 39-48 DOI: 10.52505/1857-4300.2023.1(319).04 CZU: 811.135.1’367.625.1’37 Constantinovici Elena  Funcționalitatea verbelor de origine engleză relativ […]

Continue Reading

Nr. 3 (318) / 2022

Conflictele normative în contextul războaielor culturale   7-22 DOI: 10.52505/1857-4300.2022.3(318).01 CZU: 82.09 Plămădeală Ion  Organizarea informațională a enunțului în limba română   23-37 DOI: 10.52505/1857-4300.2022.3(318).02 CZU: 811.135.1’367 Bărbuţă Ion  Universul onomastic din proza fantastică a lui Mihail Bulgakov: dimensiunea traducerii   38-43 DOI: 10.52505/1857-4300.2022.3(318).03 CZU: 811.161.1’373.23’25+821.161.1.09 Druţă Inga  Note despre etimologia unităților derivate de la radicali împrumutați din alte limbi   […]

Continue Reading

Nr. 2 (317) / 2022

Variantele discursive ale enunţului constituite ca efect al actualizării lui contextuale: schiță de tipologie   7-21 DOI: 10.52505/1857-4300.2022.2(317).01 CZU: 81’36 Bărbuţă Ion  Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Sintaxa (4.). Sintaxa propoziției (1.)   22-31 DOI: 10.52505/1857-4300.2022.2(317).02 CZU: 811.135.1’367:82.09(091) Verebceanu Galaction  Productivitatea lexemelor de origine engleză   32-41 DOI: 10.52505/1857-4300.2022.2(317).03 CZU: 811.135.1’373.45=811.111 Căruntu-Caraman Livia  Aforismele și expresiile latine: clasificări și interpretări   […]

Continue Reading

Nr. 1 (316) / 2022

Sergiu Matei Nica, exilat în poezie   7-16 DOI: 10.52505/1857-4300.2022.1(316).01 CZU: 821.135.1-1(478).09 Burlacu Alexandru  Relativizarea viziunii asupra dualității bine-rău în „Povestea lui Stan Pățitul” de Ion Creangă   17-26 DOI: 10.52505/1857-4300.2022.1(316).02 CZU: 821.135.1-34.09 Gherman Oxana  Reprezentări tragicomice în romanul „Măștile lui Brejnev” de Nicolae Spătaru   27-38 DOI: 10.52505/1857-4300.2022.1(316).03 CZU: 821.135.1-31(478).09 Ivanov Constantin  Recuperări identitare în romanul „Hipnotic” de Val Butnaru […]

Continue Reading

Nr. 3 (315) / 2021

Andrei Ciurunga: poezia universului carceral 7-16 DOI: 10.52505/1857-4300.2021.3(315).01CZU: 821.135.1-1(478).09(091) Burlacu Alexandru  Destinul frânt al migrantului basarabean în proza actuală 17-25 DOI: 10.52505/1857-4300.2021.3(315).02CZU: 821.135.1-3(478).09 Cenuşă Felicia  Amintirile ca rostire a ființei în romanele lui Vladimir Beșleagă 26-37 DOI: 10.52505/1857-4300.2021.3(315).03CZU: 821.135.1-3(478).09 Ivanov Nadejda  Cronotopuri malefice în opera lui Ion Creangă 38-49 DOI: 10.52505/1857-4300.2021.3(315).04CZU: 821.135.1-34.09 Gîrlea Olesea , Gavrilov Anatolie  Scurtă privire asupra direcțiilor de cercetare ale motivologiei, […]

Continue Reading

Nr. 2 (314) / 2021

Structurile lexematice   DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).01 CZU: 81’373 Coşeriu Eugeniu Erosul – de la heros la performance   DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).02 CZU: 135.1-31.09 Corcinschi Nina Pan Halippa, un poet cu „Flori de pârloagă”   DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).03 CZU: 821.135.1.09(478) Burlacu Alexandru Paradoxurile tranziției. Personajele lui Dan Lungu, Iulian Ciocan și Dumitru Crudu între nostalgie și schimbare   DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).04 CZU: 821.135.1.09(478) Aniţoi Galina Povestea „Ivan Turbincă” de Ion Creangă și noul experiment hipertextual   DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).05 CZU: 821.135.1.09+004.55 […]

Continue Reading

Nr. 1 (313) / 2021

Solidarităţile lexicale   7-17 DOI: 10.52505/1857-4300.2021.1(313).01 CZU: 81’1 Coşeriu Eugeniu Tipologia structurilor fundamentale ale enunţurilor din limba română   18-34 DOI: 10.52505/1857-4300.2021.1(313).02 CZU: 811.135.1’367 Bărbuţă Ion  Nume personale feminine devenite nume de familie   35-53 DOI: 10.52505/1857-4300.2021.1(313).03 CZU: 811.135.1’373.231/232 Oancă Teodor  Eugen Simion și proba revizuirilor estetice   54-63 DOI: 10.52505/1857-4300.2021.1(313).04 CZU: 821.135.1.09 Corcinschi Nina  Hasdeu şi opera sa în cercetările de la […]

Continue Reading

Nr. 5-6 (311-312) / 2020

Descrierea sistemului lexical din perspectiva actului de comunicare   7-13 CZU: 811.135.1’374’373 Vulpe Ana  Particularități lexicale ale limbajului eufemistic din domeniul economic în textele publicisticeromâne și germane   14-21 CZU: [811.135.1’373.49+811.112.2’373.49]:33 Chira Oxana  Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Fonetica (2)   22-36 CZU: 811.135.1’342 Verebceanu Galaction  Cuvinte de substrat examinate din perspectiva geografiei lingvistice (II)   37-57 CZU: 81’28 […]

Continue Reading