Philologia Nr. 1-2 (254) / 2011

Prevestitor al romanului postsovietic 3-10 Ciocanu Ion Vladimir Beşleagă: Cultura populară, comicul realităţii, naturaleţea limbajului 11-22 Cirimpei Victor Heraclitismul şi „Devenirea rea” 23-25 Cimpoi Mihai  Polifonia romanului în exegeza bahtiniană 26-35 Cogut Sergiu  Înţelepciunea, bunătatea şi demnitatea în luminile şi umbrele adevărului 36-58 Corbu Haralambie Un roman trăirist de Ioan Sulacov 59-66 Burlacu Alexandru  De […]

Continue Reading

Philologia Nr. 5-6 (252) / 2010

Mircea Streinul între ostracizare şi reconsiderare 4-18 Bileţchi Nicolae Nicolae Milescu Spătarul despre colonizarea rusească a Siberiei în secolul al XVII -lea 19-30 Matei Valeriu Poezia lui Tudose Roman 31-34 Matei Claudia Elementul narativ şi cel istoric şi social în romanul Înstrăinaţii de D. C. Moruzi 35-43 Zavadschi Ala Mara – Simbolul mamei universale 44-47 […]

Continue Reading

Philologia Nr. 3-4 (250) / 2010

Academicianul Mihai Cimpoi – Savantul anului 2010 3-3 Ion Barbu şi poezia basarabeană din anii ’30 3-8 Burlacu Alexandru  Istoriografie şi ficţiune în opera lui Dumitru C. Moruzi 9-18 Zavadschi Ala Sursele optzecismului basarabean 19-26 Chiperi Grigore  Dialogism parodic în Pâlnia şi Stamate de urmuz 27-30 Grati Aliona  Zeităţi mitologice în nuvela Elegie pentru ana-maria […]

Continue Reading

Philologia Nr. 1-2 (248) / 2010

Funcţia poetică a polisemiei în poezia lui Grigore Vieru 3-10 Bahnaru Vasile  Dragoste de mamă gen Roland Barthes/ Grigore Vieru 11-13 Cirimpei Victor Taina care apără poetul 14-17 Matei Valeriu O panoramă a literaturii române din Basarabia. Anii ’20-’30 18-31 Burlacu Alexandru  Probleme literare şi de artă în dialogurile lui Serafim Saka 32-35 Apetri Dumitru  […]

Continue Reading

Philologia Nr. 5-6 (246) / 2009

Mircea Eliade şi mişcarea „generaţionistă” din Basarabia 3-12 Burlacu Alexandru  Nichita Stănescu între poezie şi exegeză 13-18 Roşca Timofei Elemente manieriste în poezia neoexpresioniştilor români 19-26 Ţurcanu Lucia Profesorul de teologie Nichita Terpsihorov sau personajul ipocrit 27-32 Taburceanu Polina Dialogul socratic al lui Platon şi polifonia bahtiniană 33-38 Cogut Sergiu  George Călinescu şi estetica italiană […]

Continue Reading

Philologia Nr. 3-4 (244) / 2009

Vasile Coroban şi ideea specificului naţional (Note şi contranote despre splendoarea şi mizeria criticii literare) 3-8 Burlacu Alexandru  Lidia Istrati: odiseea şi osânda căutării de sine 9-12 Bileţchi Nicolae O naraţiune cognitiv-instructivă despre un militant pentru limba română 19-21 Ciocanu Ion Ana Blandiana: structura abisalului în lirică 25-32 Roşca Timofei Din istoria esteticii literare: contribuţii […]

Continue Reading

Philologia Nr. 1-2 (242) / 2009

Constantin Loghin 3-7 Bileţchi Nicolae Vremea şi rostul sintezelor 8-12 Ciocanu Ion Figurativul ca modalitate de lirizare a naraţiunii heterodiegetice 13-21 Cărăuş Carolina Reflecţii asupra structurilor cu aşa-numita dublă negaţie 22-28 Dîrul Alexandru Motivaţia apariţiei locuţiunilor verbale în limba română 29-33 Savin-Zgardan Angela  Microsistemul verbelor poziţionale în limba română 34-39 Butmalai Natalia În memoriam – […]

Continue Reading

Philologia Nr. 5-6 (240) / 2008

Ion Druţă– scriitor de dimensiuni universale 3-3 Berindei Dan Dramaturgia Druţiană pe scena teatrului naţional leton 4-7 Melnace Rita Ion Druţă şi memoria arheală 8-13 Codreanu Theodor Fenomenul artistic Ion Druţă în viziunea coordonatorului 14-23 Dolgan Mihail Ion Druţă şi literature bulgară din secolul al XX-lea 24-30 Taraburca Emilia Valenţele emoţionale ale invocaţiei(în baza dramaturgiei […]

Continue Reading

Philologia Nr. 3-4 (238) / 2008

Dimitrie Cantemir: Plaiul natal şi datinile sale 3-11 Cirimpei Victor   Personalitatea lui Dimitrie Cantemir în discursul identitar basarabean în perioada interbelică 12-19 Ciobanu-Tofan Alina   Interpretarea Istoriei ieroglifice din perspectiva Barocului 20-23 Cozmulici Alisa Poezia limba moldovenească de Nicolai Costenco analizată din perspectivă hermeneutică 24-27 Bileţchi Nicolae Interbelicul basarabean şi poezia de Tranziţie 28-36 […]

Continue Reading

Philologia Nr. 1-2 (236) / 2008

Magda isanos: Insaţietate de viaţă şi elan transformator Burlacu Alexandru Viziuni mitico-folclorice în creaţia lui Anatol Codru Butnaru Tatiana Romanul istoric: cronică şi ficţiune Corcodel Rodica Limite etice „de depăşit ” şi „de atins ” în romanul lui Ioan Slavici Mara Costiuc Natalia Romanul postmodernist din Republica Moldova şi modelul european Grati Aliona Realitate şi […]

Continue Reading