Nr. 1 (316) / 2022

RECENT VOLUMES
Sergiu Matei Nica, exilat în poezie  7-16
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.1(316).01 CZU: 821.135.1-1(478).09
Burlacu Alexandru 
Relativizarea viziunii asupra dualității bine-rău în „Povestea lui Stan Pățitul” de Ion Creangă  17-26
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.1(316).02 CZU: 821.135.1-34.09
Gherman Oxana 
Reprezentări tragicomice în romanul „Măștile lui Brejnev” de Nicolae Spătaru  27-38
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.1(316).03 CZU: 821.135.1-31(478).09
Ivanov Constantin 
Recuperări identitare în romanul „Hipnotic” de Val Butnaru  39-48
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.1(316).04 CZU: :821.135.1-31(478).09
Ivanov Nadejda 
Literatura română din Republica Moldova în spaţiul cultural ucrainean: antologii genuriale  49-58
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.1(316).05 CZU: 821.135.1’25(478).09=161.2
Apetri Dumitru 
Ciclul baladesc despre nevasta vândută: probleme de circulație şi interpretare  59-69
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.1(316).06 CZU: 398+821.135.1-1(478).09
Butnaru Tatiana 
Distincția tranzitiv vs intranzitiv în structurile actanțiale ale verbelor monosemantice  70-76
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.1(316).07 CZU: 811.135.1’367.625
Constantinovici Elena 
Limba literară ca „limbă exemplară” în viziunea lui Eugeniu Coșeriu și Silviu Berejan  77-81
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.1(316).08 CZU: 811.135.1’271
Cimpoi Mihai 
Studiu lingvistic asupra manuscrisului „Sandipa”. Morfologia (3.4.). Părțile de vorbire neflexibile  82-94
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.1(316).09 CZU: 811.135.1’366’367:82.09(091)
Verebceanu Galaction 
Nume de familie provenite din terminologia prelucrării lemnului  95-118
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.1(316).10 CZU: 811.135.1’373.232
Oancă Teodor 
Unități frazeologice „condimentate”: studiu comparativ în limbile germană și română .  119-129
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.1(316).11 CZU: [811.112.2+811.135.1]’373.7
Chira Oxana 
Mihai CIMPOI. Ion Creangă. Mântuirea prin râs. Iași: Princeps Edit, 2011. 302 p.  130-132
CZU: 821.135.1.09
Gîrlea Olesea 
Pledoarie pentru neuitarea lui Eminescu  133-136
Aniţoi Galina 
Lidia Vrabie – 70 de ani de la naștere  137-138
Onofraş Maria Vulpe Ana 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *