Nr. 5-6 (293-294) / 2017

RECENT VOLUMES
D. IOV: Între Trotuş şi Nistru.3-31
CZU: 821.135.1.09(478)(092)
Lungu Eugen
Alexei Mateevici: câteva repere genealogice32-37
CZU: 821.135.1-1(478).09:929.5
Papuc Mihail
Romanul Singur în faţa dragostei: de la iubirea ca asimilare la iubirea ca dăruire38-44
CZU: 821.135.1-31(478).09
Corcinschi Nina 
Strategii ale discursului în proza lui Anatol Moraru45-48
CZU: 821.135.1-3(478).09
Nedelciuc (Şestacov) Elena
Vasile Vasilache: teatralitatea lumii49-57
CZU: 821.135.1-3(478).09
Băicean Iraida 
Sociocritica: obiectul de studiu, concepte, şcoli şi cercetători reprezentativi58-72
CZU: 82.09
Popa Oxana
Arhetipul răului în povestea „Dănilă Prepeleac” şi „Povestea lui Stan Păţitul” de Ion Creangă73-80
CZU: 821.135.1-34.09
Ivanov Constantin 
Nichita P. Smochină, „Nunta la românii transnistreni”81-84
CZU: 821.135.1.09+392.5
Datcu Iordan
Un folclorist, etnograf, profesor, publicist şi om de cultură-model – Petre V. Ştefănucă85-96
CZU: 821.135.1-34(478).09(092)
Buruiană Ion 
Dramaturgia cutumiară şi valoarea estetică a Moşilor la Cartal97-112
CZU: 821.135.1-2.09+398.3
Niţă-Cocieru Mariana 
Un maniscris al Sindipei de la sfârşitul secolului al XIII-lea. Text (I-3)113-130
CZU: 821.135.1.09’01
Verebceanu Galaction 
Circulaţia englezismelor pe domenii de activitate, reflectată în presa periodică din Republica Moldova131-138
CZU: 811.135.1’373.45:070(478)
Căruntu-Caraman Livia 
Recenzie. Reprezentări artistice ale imaginarului erotic în roman 139-140
CZU: 821.135.1-31(478).09
Ciocanu Ion
Recenzie. Romanul optzecist în căutare şi afirmare141-142
CZU: 821.135.1-31(478).09
Corcinschi Nina 
Omagiu lui Gheorghe Chivu la aniversare143-148
CZU: 811.135.1(498)(092)
Verebceanu Galaction 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *