Nr. 3 (318) / 2022

RECENT VOLUMES
Conflictele normative în contextul războaielor culturale  7-22
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.3(318).01 CZU: 82.09
Plămădeală Ion 
Organizarea informațională a enunțului în limba română  23-37
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.3(318).02 CZU: 811.135.1’367
Bărbuţă Ion 
Universul onomastic din proza fantastică a lui Mihail Bulgakov: dimensiunea traducerii  38-43
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.3(318).03 CZU: 811.161.1’373.23’25+821.161.1.09
Druţă Inga 
Note despre etimologia unităților derivate de la radicali împrumutați din alte limbi  44-58
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.3(318).04 CZU: 811.135.1’373.6
Bahnaru Vasile 
Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Sintaxa (4.2.). Sintaxa propoziției (2)  59-71
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.3(318).05 CZU: 811.135.1’367.2:82.09(091)
Verebceanu Galaction 
Utilizarea metodelor de antropologie vizuală în cercetarea sărbătorilor calendaristice. Fotografii de familie la Paști în RSSM  72-79
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.3(318).06 CZU: :398.332.4(478)(091):77.04
Onica Dorina 
Aspectul funcțional al eufemismelor din limbajul diplomatic  80-88
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.3(318).07 CZU: 81’373.49:327
Bobeică Galina 
Poezia lui Grigore Vieru: edificare a spiritului și (re)construcție a lumii  89-97
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.3(318).08 CZU: 821.135.1-1(478).09
Serdeşniuc Cristian 
Problema autenticității literare. Scurt istoric (I)  98-105
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.3(318).09 CZU: 82.09(091)
Dicusar Cristina 
Metalogismele în limbajul diplomatic  106-116
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.3(318).10 CZU: 81’276.6:327
Tărîță Stella 
Maria Onofraș, Tamara Pahomi, Valeriu Sclifos, Lidia Vrabie, Ana Vulpe. Dicționar explicativ tematic: Universul. Natura. Omul. Chișinău:Reclama, 2020, 460 p.  117-119
Căruntu-Caraman Livia 
Cuvânt de apreciere la zi aniversară (Profesorul Gheorghe Popa, septuagenar)  120-126
Verebceanu Galaction 
Sumarul revistei „Philologia” pe anul 2022  127-129

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *