Nr. 5-6 (264) / 2012

RECENT VOLUMES
„Ideea europeană” sub formă instituţionalizată de „ligă spirituală europeană”5-7
Copcea Florian 
Liviu Damian: forme de interogare a eului şi de integrare în tradiţie8-20
Cuţitaru Natalia
Poezia basarabeană şaizecistă: viziuni asupra „artei poetice”21-25
Vîntu Victoria 
Dramaturgia Nicoletei Esinencu: piesele unui puzzle nonconformist26-29
Zaharia Viorica
Manifestările antieroului în literatura română contemporană30-39
Rufanda Lilia
Mitul antic şi basmul folcloric. Tranziţia ficţiunii de la religios la estetic40-45
Gîrlea Olesea 
O creaţie poetico-muzicală folclorizată despre „catastrofa secolului”46-52
Buruiană Ion 
Imagini păstoreşti în poezia epică populară53-62
Butnaru Tatiana 
Arealul onomastic Sângerei. Numele de familie: originea, structura derivaţională, semnificaţia (II)63-77
Eremia Anatol
Traca – limbă a substratului pregrec (abordare interdisciplinară)78-90
Pleşca Ecaterina 
Cauze extralingvistice ale motivaţiei apariţiei unităţilor polilexicale stabile în limba română. consideraţii generale91-97
Savin-Zgardan Angela 
Vocabulă tracică pe parcurs de milenii98-106
Cirimpei Victor
Deixisul personal: semnificaţie şi referinţă107-115
Barbăneagră Tatiana
Punctuaţie (stilistică şi segmentare) în proza artistică116-126
Mîrza Tatiana
Stilurile funcţionale ale limbii române127-134
Sainsus (Busmachiu) Victoria
Microsistemul terminologic „stomac” – „pântece” (pe baza atlaselor lingvistice româneşti)135-142
Popovschi Liliana 
Cartea, azi143-149
Bileţchi Nicolae
Valori educaţionale în opera didactică a lui Spiridon Vangheli150-155
Bâlici Veronica 
Terminologia militară vestimentară. Abordări teoretice156-163
Negru Valentina
Recenzii. Texistenţe de Alexandru Burlacu164-165
Apetri Dumitru 
Recenzii. Aliona Grati şi cuvântul celuilalt166-169
Corcinschi Nina 
Recenzii. Paul Goma sau vocaţia supravieţuirii intelectuale170-174
Vrabie Diana 
Recenzii. Ion Bărbuţă. Structura pragmasemantică a enunţului din limba română.174-178
Deresco Petru
Recenzii. Aurelia Hanganu. Construcţii actanţiale predicative în limba română. Studiu monografic179-179
Manolii Adela
Omagieri. Marius Sala – 80 ani180-181
Chivu Gheorghe
Omagieri. Marcu Gabinschi împlineşte 80 de ani182-184
Savin-Zgardan Angela 
Omagieri. Gheorghe Popa – un spirit academic viguros şi prolific185-188
Păcuraru Vera
Omagieri. George Gogin – octogenar189-190
Pavel Vasile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *