Nr. 3-4 (291-292) / 2017

RECENT VOLUMES
Academicianul Mihai Cimpoi la 75 de ani3-7
CZU: 821.135.1(478).09(092)
Note despre unitatea limbii române în viziunea lui Mihai Eminescu8-19
CZU: 811.135.1
Bahnaru Vasile 
The moldovan dialect and the linguistic union of eurasian languages20-38
CZU: 811.135.1’1’282
Bernaz Oleg
Schimbarea sensului unor componente în urma influenţei sintactice39-42
CZU: 811.135.1’367
Savin-Zgardan Angela 
Dubiul, aspect al modalităţii, în creaţia unor filozofi43-53
CZU: 811.135.1’36
Coda Victoria
Derivarea numelor proprii: Procedee semantice54-66
CZU: 811.135.1’373.21
Eremia Anatol
Un manuscris al Sindipei de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Text (1-2)67-89
CZU: 821.135.1(091)
Verebceanu Galaction 
Nuvelistul de excepţie90-104
CZU: 821.135.1-32(478).09
Ciocanu Ion
Semnificaţia cutumiară a ritului nupţial de iniţiere Peţitul105-115
CZU: 392.4(478)+811.135.1’373.6(478)
Popa Pavel
Recenzie. Anatol Eremia. Studii de sociolingvistică şi onomastică.116-120
CZU: 811.135.1’27’373.2
Pavel Vasile
Recenzie. Fantasmele literaturii basarabene între valori şi nonvalori sau despre literatura basarabeană în viziunea criticilor A. Ţurcanu şi N. Corcinschi120-124
CZU: 821.135.1.09
Gîrlea Olesea 
Eugenia Mincu. Terminologia Medicinalis Romaniae. Chişinău: Pontos, 2017, 276 p.125-127
CZU: 811.135.1’276.6:61
Druţă Inga 
Constantin Eretescu la un moment aniversar (80 de ani de la naştere128-130
CZU: 821.135.1.09(478)(092)
Datcu Iordan
În memoriam. Ne-a înţeles , ne-a ajutat (Mioara Avram: 85 de ani de la naştere)131-136
CZU: 811.135.1(092)
Cotelnic Teodor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *