Editing requirements

The articles (7-15 pages) should be written in Microsoft Word program, page format A4, with margins of 2x2x2x2 cm, font Times New Roman (TNR), and will be sent in electronic form (.doc) to the following address: [email protected]

The submission, editing, and reviewing of the articles are free of charge.

Internal elements of the article:

  1. Title (font size – 12, uppercase, bold, centered) in Romanian (or in the article’s original language) and in English;
  2. The author’s first name, SURNAME (font size – 12, centered);
  3. The institution where the author works (font size – 10, centered);
  4. Summary (100-150 words) in Romanian and English (font size – 12);
  5. Keywords: 7-10 terms/concepts (font size – 12);
  6. Basic text (font size – 12, line spacing – 1.5) will include: introduction, the results and bibliographical references;
  7. Footnotes (if required) – at the bottom of the page (font size – 10);
  8. Contact information of the author (authors): phone, e-mail, ORCID code.

Notes:

The text of the article, including footnotes, will be aligned left-right.

Pages numbering – at the bottom, right.

The diagrams, photos and tables will be placed immediately after the text reference.

The images will be followed by the order number and the legend.

The tables will be numbered and accompanied by a title.

The bibliographic references will be presented alphabetically.

Presentation of the printed references (monographies, collections, thesis, magazines, newspapers):

ANDRONIC, Nelly. Comunicarea ştiinţifică în contextul accesului deschis la informaţie. Chişinău: CEP USM, 2012.

ARÂCU, Irinel. Resurse educaționale deschise. În: Știința deschisă în Republica Moldova: Studiu = Open science in the Republic of Moldova: Study. Chişinău: Prut Internaţional, 2018.

BEȘLIU, Tatiana. Sistem computerizat pentru investigarea şi dezvoltarea rapidităţii reacţiei motrice de start la înotători. În: Sportul olimpic şi sportul pentru toţi: materialele congr. şt. intern., 12-15 sept. 2011. Chişinău: USEFS, 2011, vol. 1, p. 196-198.

BRAGAGIU, Ion. Evaluarea tendinţelor principale în dezvoltarea demografică a Moldovei. In: Economic Growth in Conditions of Internationalization: fourth ed. of intern. sci. conf., 3-4 sept. 2009. Chişinău: IEFS, 2009, p. 414-419.

EȘANU, Tudor. Titlu: teză de doctor habilitat în filologie. Chişinău, 2009.

LEAHU, Ion. De la didactica. În: Didactica. 2016, nr. 2-3, p. 20-25.

MALAI, Ion, MĂTĂSARU, Mihail. Consideraţii asupra unor termeni din lexicul militar. În: Philologia. 2011, nr. 3-4, p. 1-7.

NICORICI, Dumitru. Eminesciana în spațiul est-slav: momente de empatie. În: Literatura şi arta. 2020, 10 sept, p. 3.

Presentation of web references:

BARTLING, Sönke, FRIESIKE, Sascha, eds. Opening Science: The Evolving Guide on How the Internet is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing. [s.l.]: Springer, 2014 [online]. Disponibil: DOI: 10.1007/978-3-319-00026-8 [citat 2.09.2016]

POPA, Ana, PROHNIŢCHI, Valeriu. Sectorul de cercetare, dezvoltare şi inovare din Moldova: este oare necesară o reformă? Versiune preliminară. Chişinău: Expert-Grup, 2011 [online]. Disponibil: http://www.expert-grup.org/library_upld/d360.pdf [citat 02.09.2016]

SARAMANDU, Nicolae. Inovaţia şi schimbarea în limbă în perspectivă sociolingvistică. [online citat 21.02.2019]. Disponibil: www.ebooks.unibuc.ro/filologie/…/32.pdf [21.02.2019]

TCACIUC, Cl., HACINA, L., GUŢU, A. Study on corporate social responsibility of cooperative enterprises in the Republic of Moldova. In: Economy, Transdisciplinarity, Cognition. Bacău, România. 2012, 15(1), p. 218-225 [online]. Disponibil: http://www.ugb.ro/etc/etc2012no1/28fa.pdf [citat 27.12.2011]

Elaborarea şi prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul 2020 [online]. Disponibil: http://www.ifr.md/index.php/271-elaborarea-i-prezentarea-rapoartelor-de-activitate-pentru-anul-2020.html [citat 22.11.2020]

Scribbr = www.scribbr.com [online] [citat 27.12.2011]

Notes:

Only the works that are referenced in the text are presented.

Works in the process of publication will not be included.

In the text:

References will be included in round brackets, for example: (Dediu, 2007, p. 345).

If the reference follows immediately after the author’s name, only the year and the page will be included in brackets: După cum arată I. Dediu (2007, p. 345).

If a reference has two authors, the names of both authors are included every time when it is cited.

If a reference has more than two authors, all the authors are included the first time when the source is cited. Afterwards, only the name of the first author is cited, followed by et. al.

Idem, replaces the author’s name and it is used in the case when the author is the same as in the previous reference, but he is cited with another work.

Ibidem, written with Italic letters, is used when we have a successive reference to the same author and the same work.

For web references, when a website with an author is cited, the author will provide, between the parenthesis, the name of the author and the year, if it exists: (Saramandu, 1996). When a website without an author is cited, the author will provide the title of the website, for example: Elaborarea şi prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul 2020, or the name of the site: Scribbr.