Philologia Nr. 1-2 (236) / 2008

RECENT VOLUMES
Magda isanos: Insaţietate de viaţă şi elan transformator
Burlacu Alexandru
Viziuni mitico-folclorice în creaţia lui Anatol Codru
Butnaru Tatiana
Romanul istoric: cronică şi ficţiune
Corcodel Rodica
Limite etice „de depăşit ” şi „de atins ” în romanul lui Ioan Slavici Mara
Costiuc Natalia
Romanul postmodernist din Republica Moldova şi modelul european
Grati Aliona
Realitate şi ficţiune în Faust de Goethe
Gîrlea Olesea
Particularităţi ale datinilor Sorcova şi Semănatul în sudul Basarabiei
Mocanu Maria
Relaţiile dintre cuvinte în funcţie de forma şi conţinutul lor
Bahnaru Vasile
Despre „Conflictul” dintre omonime
Zaporojan Ion
De la structurile actanţiale ale verbului la enunţ
Bărbuţă Ion
Lexicul social -istoric în toponimia românească pruto -nistreană. 1. Toponime etnonimice, migratorice, antroponimice
Eremia Anatol
Etimologii – 2007
Gabinschi Marc
Denumirile Cîrtiţei: între motivaţie şi etimologie. Paralele-le lexico-semantice de areal
Pleşca Ecaterina
Unele aspecte privind interferenţele lingvistice
Negrescu-Babuş Inna
Unele cercetări experimentale asupra parametrilor acustici ai unităţii consonantice compuse prepalatale palato -alveolare surde în limbile germanice (în baza materialului englez)
Chirdeachin Alexei
Anatol Gavrilov, Conceptul de roman la G. Ibrăileanu şi structura stratiformă a operei literare
Cimpoi Mihai
Galina Aniţoi, Inadaptatul în proza românească interbelică (Structura tipologică şi valoarea lui estetică)
Burlacu Alexandru
Magda Jeanrenaud. Universaliile traducerii. Studii de traductologie
Apetri Dumitru
Gheorghe Moldovanu, Politică şi planificare lingvistică: de la teorie la practică (pe baza materialelor din Republica Moldova şi din alte state)
Dumbraveanu Ion
Silviu Berejan. Itinerar sociolingvistic. Selecţie şi prefaţă de Alexandru Bantoş
Pavel Vasile
Tudor Colac la 60 de ani
Băieşu Nicolae

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *