Nr. 3-4 (262) / 2012

RECENT VOLUMES
Academicianul Mihai Cimpoi la 70 de ani3-3
Mihai Cimpoi şi măsura de laudă a criticii4-7
Ţurcanu Andrei 
Critica lui Mihai Cimpoi şi modelele ei8-24
Grati Aliona 
Mihai Cimpoi şi generaţia poetică optzecistă25-30
Chiperi Grigore 
Mihai Cimpoi: dimensiunea axiologică a exegezei31-36
Roşca Timofei
Grigore Vieru, poetul arhetipurilor în viziunea lui Mihai Cimpoi37-44
Boldeanu FlorentinaNarcisa
Paul Goma şi holocaustul roşu45-47
Burlacu Alexandru 
Dragostea ca antidot al violenţei totalitare48-52
Mititelu Oxana 
Necunoscutul Alexe Mateevici53-57
Papuc Mihail
Elena Niculiţă-Voronca într-o autobiografie (150 de ani de la naştere)58-63
Datcu Iordan
Subiectul vorbirii64-80
Gavrilov Anatolie 
Despre imaginar şi tipurile lui81-85
Gîrlea Olesea 
Relaţii dintre popoare în folclorul comic românesc86-90
Cirimpei Victor
Două texte populare inedite despre războiul de la Nistru.91-93
Buruiană Ion 
Metafora nuntă-moarte şi semnificaţiile ei în poezia populară.94-100
Butnaru Tatiana 
Etape ale evoluţiei folclorului de nuntă la românii basarabeni101-105
Gaivas Octavian
Formarea antroponimelor: sufixul grecesc -ache (-achi)106-113
Răileanu Viorica 
Arealul onomastic Sângerei. numele de familie: originea, structura derivaţională, semnificaţia (I)114-125
Eremia Anatol
Iarăşi „supinul” – abordare nouă şi deficienţe vechi126-132
Gabinschi Marc 
Graiurile din sud-estul Ucrainei. Studiu fonetic133-146
Spînu Stela 
Aspecte onomasiologice ale creării unităţilor denominative (pe baza terminologiei somatice dialectale româneşti)147-154
Popovschi Liliana 
Stilistica sistemului lexical al limbii române155-158
Sainsus (Busmachiu) Victoria
Stratificarea funcţional-stilistică a lexicului limbii române159-166
Sainsus (Busmachiu) Victoria
Evoluţii semantice ale termenilor militari167-171
Negru Valentina
Recenzii. Dicţionarul graiurilor dacoromâne sudice de Ion Ionică, Maria Marin, Anca Marinescu, Iulia Mărgărit, Teofil Teaha172-173
Pavel Vasile
Recenzie. Viorica Răileanu. Toponimia Transnistriei: restabilirea fondului onimic românesc, componenţa lexicală, structura derivaţională.174-175
Burci Iustina
Recenzii. Maria Marin, Iulia Mărgărit, Victorela Neagoe, Vasile Pavel. Graiuri româneşti de la est de Nistru. Texte dialectale şi glosar176-178
Spînu Stela 
Omagieri. O viaţă consacrată lexicografiei (Anton Borş – octogenar)179-180
Pahomi Tamara , Vrabie Lidia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *