Nr. 1 (313) / 2021

RECENT VOLUMES
Solidarităţile lexicale  7-17
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.1(313).01 CZU: 81’1
Coşeriu Eugeniu
Tipologia structurilor fundamentale ale enunţurilor din limba română  18-34
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.1(313).02 CZU: 811.135.1’367
Bărbuţă Ion 
Nume personale feminine devenite nume de familie  35-53
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.1(313).03 CZU: 811.135.1’373.231/232
Oancă Teodor 
Eugen Simion și proba revizuirilor estetice  54-63
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.1(313).04 CZU: 821.135.1.09
Corcinschi Nina 
Hasdeu şi opera sa în cercetările de la Chişinău  64-74
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.1(313).05 CZU: 821.135.1(478).09
Korolevski Svetlana 
Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Morfologia (3.1.). Substantivul. Articolul. Adjectivul. Numeralul  75-84
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.1(313).06 CZU: 811.135.1’366’367:82.09(091)
Verebceanu Galaction 
Considerații privind constituirea terminologiei de marketing în limba română  85-91
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.1(313).07 CZU: 811.135.1’276.6:339.138
Druţă Inga Vieru Lidia Vlas Mariana 
Traducere și pertinență  92-103
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.1(313).08 CZU: 81’25
Breahnă Irina 
Noţiune – concept – termen. Interpretări  104-114
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.1(313).09 CZU: 811.135.1’276.6’374
Calaraş Svetlana 
Particularități semantice ale unităților frazeologice cu componente zoonime în limba engleză  115-122
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.1(313).10 CZU: 811.111’373.7
Banu-Dandiş Felicia
Tudor Colac (10.03.1948 – 21.02.2021)  123-127
CZU: :821.135.1(478).09(092)
Niţă-Cocieru Mariana 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *