Nr. 5-6 (311-312) / 2020

RECENT VOLUMES
Descrierea sistemului lexical din perspectiva actului de comunicare  7-13
CZU: 811.135.1’374’373
Vulpe Ana 
Particularități lexicale ale limbajului eufemistic din domeniul economic în textele publicistice
române și germane
 
14-21
CZU: [811.135.1’373.49+811.112.2’373.49]:33
Chira Oxana 
Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Fonetica (2)  22-36
CZU: 811.135.1’342
Verebceanu Galaction 
Cuvinte de substrat examinate din perspectiva geografiei lingvistice (II)  37-57
CZU: 81’28
Pleşca Ecaterina 
Dialogul socratic ca practică discursivă  58-69
CZU: 81’42:14(38)
Cosmescu Alexandru 
„Cursulŭ primitivŭ de limba rumânâ: compusŭ pentru sholele elementare şi IV classe gimnasiale” de Ioan Doncev, promotor al limbii române  70-78
CZU: 811.135.1’36’282
Botnari Liliana 
Tipologia numelor de familie derivate de la nume de ocupații  79-86
CZU: 811.135.1’373.23
Răileanu Viorica 
Considerații privind conflictele culturale  87-99
CZU: 82.09.+008
Plămădeală Ion 
Cartea din mâna lui Hamlet sau schiţe pentru o istorie literară  100-106
CZU: 821.135.1(478).09
Chiperi Grigore 
Poarta către adevărul despre noi sau proiecții identitare în Cartea nomazilor din B. de Val Butnaru  107-114
CZU: 821.135.1-31(478).09
Cenuşă Felicia 
Receptarea poeziei românești din Republica Moldova și regiunea Cernăuți în Ucraina prin traduceri: aspectul selectării  115-119
CZU: 821.135.1-1(478+477).09+81’255.4
Apetri Dumitru 
Literatura sub totalitarism: între dogmă și creație  120-126
CZU: 821.135.1(478).09
Mititelu Oxana 
Balada familială: semnificații etice și estetice  127-132
CZU: 398.87+821.135.1-144(478).09
Butnaru Tatiana 
Proiecția sincroniei asupra metaforei  133-138
CZU: 81’373.612.2
Rotari Natalia 
Structuri informaționale în organizarea discursului  139-143
CZU: 11.135.1’42
Eni Mihaela 
Din istoria terminologiei biblioteconomice  144-150
CZU: 811.135.1’374:025.4
Caterev Cristina 
Mihai Cimpoi. Titu Maiorescu și lumea noastră postmodernă. Eseuri. Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2020. 105 p.  151-153
CZU: 821.135.1.09
Gîrlea Olesea 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *