Nr. 1-2 (277-278) / 2015

RECENT VOLUMES
Anii ’60: critica literară şi criticii faţă în faţă cu dogmatica oficială3-7
CZU: 821.135.1(478).09
Ţurcanu Andrei 
„Lumea pe dos” şi paznicul subversiv (Vlad Ioviţă în dialog intertextual cu Ion Creangă)8-14
CZU: 821.135.1(478).09
Băicean Iraida 
Eminescu în viziunea lui Lucian Blaga15-23
CZU: 821.135.1.09
Verejanu Dan 
Structura cronotopică a universului artistic în Hanu Ancuţei Timp istoric, timp mitic sau timp ciclic? (3)24-46
CZU: 821.135.1.09
Gavrilov Anatolie 
Rusificarea Basarabiei sub dominaţia ţaristă (1812-1918)47-59
CZU: 81’27
Cotelnic Teodor
Formează oare articolul o clasă de cuvinte (o „parte de vorbire”?)60-79
CZU: 811.135.1’1’36
Gabinschi Marc 
O variantă moldovenească a cărţii populare Alexandria 1.Morfologia (3)80-103
CZU: 811.135.1’366
Verebceanu Galaction 
Merite aparte ale unei vechi cărticele cu naraţiuni glumeţe104-112
CZU: 821.135.1-84.09
Cirimpei Victor
Dihotomii în teatrul comic popular, valoarea efortului depus şi parabola sfârâiacului la Ion Creangă şi Victor Cirimpei113-118
CZU: 821.135.1-22.09
Filip Iulian 
Doi basarabeni: Nicolae Băieşu şi Victor Cirimpei119-121
CZU: 398(478)(092)
Datcu Iordan
Un academician fără titlu sau cu tristeţe despre scriitorul şi savantul Ion Ciocanu122-133
CZU: 821.135.1(478)(092)
Buruiană Ion 
La plecarea unui coleg In memoriam Tiberiu Avramescu134-136
CZU: 821.135.1.09(092)
Datcu Iordan
Alexandru Dîrul (21.03.1929-20.04.2015)137-140
CZU: 811.135.1(478)(092)
Cotelnic Teodor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *