Nr. 3-4 (273) / 2014

RECENT VOLUMES
Cronotopul hanului la Ioan Slavici şi Mihail Sadoveanu (Analiză comparată)3-18
Gavrilov Anatolie Caraman Vlad 
Tradiţia carnavalescului literar în exegeza bahtiniană a capodoperei lui Rabelais19-26
Cogut Sergiu 
Poezia postbelică basarabeană: recuperarea artisticului27-30
Vîntu Victoria 
Funcţia caracterologică a monologului interior în romanul lui Anton Holban31-38
Cebotari Diana
Basarabia în publicistica şi poezia lui Eminescu39-43
Pleşca Nae-Simion
Litanii şi anateme. La apariţia ediţiei în două volume „Scrieri” de Ion Buzdugan în colecţia „Moştenire” a Editurii Ştiinţa*44-68
Lungu Eugen
Arhetipuri mitice în poezia populară68-75
Butnaru Tatiana 
O variantă moldovenească a cărţii populare Alexandria. Fonetică (2)76-86
Verebceanu Galaction 
Termenul şi limbajele speciali zate: abordări diverse87-96
Druţă Inga 
Transparenţă şi traductibilitate privind metafora terminologică din domeniul informaticii (perspectivă contrastivă)97-104
Butiurca Doina
Mijloace lingvale de reducere a responsabilităţii în scuza politică105-113
Cebotaroş Viorica
Eminescologia: apariţii editoriale de anvergură114-119
Apetri Dumitru 
Un sat românesc din nordul Bucovinei şi literatura lui populară120-129
Buruiană Ion 
Inga DRUŢĂ. Terminologia educaţiei: constituire, caracteristici şi tendinţe de dezvoltare. Iaşi, Editura TipoMoldova, 2014, 98 p.130-131
Pâslaru Vlad 
Stela SPÂNU. Graiurile româneşti din nord-estul Republicii Moldova. Chişinău, Editura „Magna-Princeps” SRL, 2011, 180 p. + 8 hărţi132-134
Mărgărit Iulia
Anatol Ciobanu, ostaşul limbii române, împlineşte vârsta de 80 ani135-137
Savin-Zgardan Angela 
Critica lui Alexandru Burlacu: cumpănirea valorilor138-141
Apetri Dumitru 
În dialog: Alexandru Burlacu – Vitalie Răileanu142-144
Raileanu Vitalie
Octogenarul Vasile Pavel este un învingător145-147
Savin-Zgardan Angela 
Dialectologul Vasile Pavel la vârstă venerabilă148-153
Zagaevschi Vladimir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *