Nr. 1-2 (271) / 2014

RECENT VOLUMES
Proza artistică a lui B. P. Hasdeu3-16
Ilin Stancu
„Mărci beletristice” comune în publicistica şi lirica lui Eminescu17-20
Pleşca Nae-Simion
V. A. Urechia: un debut publicistic cu multiple valenţe21-28
Ilie Zanfir
Metacritica poeziei Vierene în exegeza românească de sinteză29-36
Boldeanu FlorentinaNarcisa
Tradiţiile de întemeiere la români37-42
Cojocaru Nicolae
Alexandru Burlacu: texistenţe prospective şi introspective43-47
Bileţchi Nicolae
Spaţiul fără timp al Ludmilei Sobieţchi48-52
Burlacu Alexandru 
Arealul toponimic Cantemir. Consideraţii diacronice şi sincronice53-71
Eremia Anatol
O variantă moldovenească a cărţii populare Alexandria. Text (1)72-136
Verebceanu Galaction 
Unele consideraţii privind adaptarea anglicismelor în limba română137-141
Negrescu-Babuş Inna
Dubletele greco-latine în dezvoltarea limbajului medical142-146
Mincu Eugenia 
Aducătorii de cărţi şi hora de pomană din plaiul Cloşani147-152
Filip Iulian 
Ion CIOCANU. Fagurele şi noi. Chişinău: Pontos, 2013, 150 p.153-157
Vulpe Ana 
Un studiu monografic inedit şi util158-159
Burlacu Alexandru 
Cornova 1931159-163
Datcu Iordan
Suntem mai mult cu Europa… (Referinţe la cartea Ion Ghica. Amintirea ca existenţă de Mihai Cimpoi)164-165
Cenuşă Felicia 
Scriitorul, folcloristul şi omul Grigore Botezatu în referinţe şi aprecierI166-174
Buruiană Ion 
Patriarh al filologilor români (1914-2014)175-179

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *