Nr. 5-6 (270) / 2013

RECENT VOLUMES
Spiridon Vangheli şi valorile copilăriei. Turnul dorului3-8
Cimpoi Mihai 
Limba prozei lui Spiridon Vangheli – caracteristici funcţional-stilistice9-22
Bahnaru Vasile 
Spiridon Vangheli: „Tatăl” lui Guguţă când era mic. Impresii de cititor sau redescoperirea Basarabiei antebelice23-27
Mărgărit Iulia
Punctul de vedere în proza lui Spiridon Vangheli28-30
Burlacu Alexandru 
Spiridon Vangheli – prozator dialectal?31-36
Dănilă Ioan
Spiridon Vangheli: mimesis şi copilărie37-49
Codreanu Theodor
Proza lui Spiridon Vangheli50-54
Holban Ioan
Romanul basarabean: „spec tacol ul” de candori al copilăriei55-58
Corcinschi Nina 
Spiridon Vangheli: paradisul pierdut şi regăsit al copilăriei59-62
Ciobanu Olesea
Diminutivele în scrierile lui Spiridon Vangheli63-74
Pleşca Ecaterina 
Dumitru C. Moruzi (1850-1914), distins scriitor basarabean, rătăcit în suburbiile istoriei75-90
Corbu Haralambie
Transpuneri în limbile europene ale liricii eminesciene91-99
Copcea Florian 
Tendinţe enciclopedice la Alexandru Hâjdău100-107
Zavadschi Ala
Discurs sociologic în publicistica şi poezia lui Eminescu108-109
Pleşca Nae-Simion
Actul traducerii artistice în co ncep ţia etnop siholo gică110-117
Apetri Dumitru 
Datina arderii unei buturugi la solstiţiul de iarnă118-121
Cirimpei Victor
Observaţii asupra unor abrevieri în româna contemporană122-130
Cotelnic Teodor
Analiza semantică a verbelor eventive131-138
Maznic Silvia
Consideraţii privind direcţiile de abordare a sensului139-144
Ungureanu Violeta
Viaţa lui Bertoldo. Un vechi manuscris românesc. Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte de Galaction VERE BCE ANU. Chişinău, Museum, 2002, 256 p.145-147
Corcinschi Nina 
Vasile BAHNARU. Ascensiunea în descensiune a limbii române în Basarabia. Iaşi, Princeps Edit, 2011, 383 p.147-151
Popuşoi Carolina
Inga Druţă. Dinamica terminologiei româneşti sub impactul traducerii. Chişinău, Centrul Editorial- Tipografic al USM, 2013, 336 p.151-153
Răileanu Viorica 
Teodor Cotelnic la 80 de ani154-156
Bărbuţă Ion 
La despărţirea de Petru Ursache (1931–2013)157-159
Datcu Iordan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *