Nr. 3-4 (268) / 2013

RECENT VOLUMES
Poetica lui Nicolae Dabija3-12
Burlacu Alexandru 
Reprezentări narative în publicistica lui Nicolae Dabija13-15
Corcinschi Nina 
Inadaptatul în proza românească contemporană din spaţiul basarabean16-32
Bileţchi Nicolae
Reprezentări pluridimensionale ale Fântânii în romanul Iosif şi fraţii săi de Thomas Mann33-38
Gîrlea Olesea 
B.P.Hasdeu:Aventura politicului la apariţia volumelor 15 şi 16 – Publicistica politică –din ediţia de „Scrieri” B.P.Hasdeu în 16 volume.39-44
Ilin Stancu
Ion Buzdugan şi cântecele din Basarabia45-52
Datcu Iordan
Perechile de adiacenţă în structurarea actelor de vorbire53-59
Constantinovici Elena 
Factori determinanţi în stabilirea referinţei60-63
Ungureanu Violeta
Unele consideraţii privind conceptul de dicţionar asociativ al limbii române64-75
Popa Gheorghe Trinca Lilia 
Arealul onomastic Sângerei.Numele de familie: originea,structura derivaţională,semnificaţia (III)76-93
Eremia Anatol
Cercetarea cuvintelor cu etimologie necunoscută:rom. smidă cu semnificaţiile „grindină” şi „fulger”(II)94-104
Pleşca Ecaterina 
Intuiţia lingvistică la originea Războiului glotonimic105-115
Colesnic Lidia
Aspecte ale substratului lingvistic românesc în concepţia lui B. P. Hasdeu116-121
Negrescu-Babuş Inna
Aspecte contrastiv-comparative ale sinonimelor frazeologice substantiv ale în limbile română şi en gleză122-132
Birtalan Ana-Maria
Iuluian Filip : de la poetizare la depoetizare133-141
Burlacu Alexandru 
Fenomenul complex neordinar* Iulian Filip142-145
Cirimpei Victor
Etnologul Victor Gaţac146-148
Botezatu Grigore
Ca pomul doldora de roadă149-151
Purice Mihail
O carte a cărţilor Iordan Datcu la 80 de ani152-154
Eretescu Constantin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *