Philologia Nr. 5-6 (252) / 2010

RECENT VOLUMES
Mircea Streinul între ostracizare şi reconsiderare4-18
Bileţchi Nicolae
Nicolae Milescu Spătarul despre colonizarea rusească a Siberiei în secolul al XVII -lea19-30
Matei Valeriu
Poezia lui Tudose Roman31-34
Matei Claudia
Elementul narativ şi cel istoric şi social în romanul Înstrăinaţii de D. C. Moruzi35-43
Zavadschi Ala
Mara – Simbolul mamei universale44-47
Costiuc Natalia
Optzecismul poetic basarabean: Primele manifestări48-56
Chiperi Grigore 
Tradiţie şi modernitate în creaţia lui George Meniuc57-64
Botnaru Tatiana
Poezia lui Lucian Blaga şi cea a Magdei Isanos. Afinităţi şi deosebiri65-71
Ciobanu Olesea
Publicistica literară a lui Vladimir Beşleagă: Muzica în destinul de creaţie72-76
Mardari Lilia
Moştenirea lui Dante: Câteva aspecte privind instituţionalizarea literaturii feminine în Italia77-87
Ciocoi Tatiana
Fragmente de tezaur al mentalităţii şi inteligenţei populare (II )88-105
Cirimpei Victor
Toponim de origine română în insula Sahalin106-107
Dîrul Alexandru
Lupta pentru limba română şi alfabetul latin în Basarabia în 1917. Privire de ansamblu108-131
Pahomi TamaraPopovschi Valeriu
Structuri actanţiale cu verbe polisemantice132-136
Ungureanu Violeta
Structura semantică a verbelor stărilor fizice în limba română137-140
Butmalai Natalia
Analiza semică şi clasificarea semantică a verbelor de convingere în limba engleză în comparaţie cu limba română şi rusă141-148
Rudenco Galina
Vasile Bahnaru. Elemente de semasiologie română149-153
Colţun Gheorghe
Valeriu Matei . Elegiile fiului risipitor (Opera poetică)153-161
Codreanu Theodor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *