Nr. 3-4 (309-310) / 2020

RECENT VOLUMES
Avatarurile criticii în contextul războaielor culturale  4-15
CZU: 008(498)
Plămădeală Ion 
Encountering otherness: a Derridean reading of Meursault’s and Haroun’s Robinsonade  16-27
CZU: 821.133.1.09(092)
Robu Cristina 
Regimul nocturn al imaginarului gastronomic în literatură sau despre caracterul neordinar al mâncării  28-38
CZU: 641.565(083.12)392.8(084)(03)
Gîrlea Olesea 
Romanul basarabean. Poetici ale resentimentului (I)  39-46
CZU: 821.135.1(478).09
Corcinschi Nina 
Petru Cărare: „săgeți” inocent disidente  47-51
CZU: 821.135.1(478).09(092)
Burlacu Alexandru 
Zăpezi în August sau periplul odiseic fără Ithaca  52-57
CZU: 821.135.1(478).09
Ivanov Nadejda 
Receptarea interbelică a lui Aldous Huxley  58-71
CZU: 821.111.1.09(092)
Băicuș Iulian 
Victor Teleucă și generația ʼ60 sub semnul schimbării de paradigmă  72-82
CZU: 821.125.1(478).09(092)
Gabura Dumitru 
Victor Cirimpei – contribuții la cercetarea mentalului mitologic românesc  83-92
CZU: 398(478)(092)
Niţă-Cocieru Mariana 
Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Grafia (1)  93-102
CZU: 811.135.1
Verebceanu Galaction 
Utilizarea limbii române în tribunalul regional civil al Basarabiei (1818-1869)  103-108
CZU: 811.135.1
Codreanca Lidia 
Enantiosemia. Influenţa contextului  109-114
CZU: 811.135.1’37
Savin-Zgardan Angela 
Consideraţii asupra paronimiei termenilor editorial-poligrafici  115-121
CZU: 81’373.46
Calaraş Svetlana 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *