Philologia Nr. 3-4 (250) / 2010

RECENT VOLUMES
Academicianul Mihai Cimpoi – Savantul anului 20103-3
Ion Barbu şi poezia basarabeană din anii ’303-8
Burlacu Alexandru 
Istoriografie şi ficţiune în opera lui Dumitru C. Moruzi9-18
Zavadschi Ala
Sursele optzecismului basarabean19-26
Chiperi Grigore 
Dialogism parodic în Pâlnia şi Stamate de urmuz27-30
Grati Aliona 
Zeităţi mitologice în nuvela Elegie pentru ana-maria de Vasile Vasilache. Tehnica naraţiunii autodistructive31-35
Gîrlea Olesea 
Natalia Ginsburg şi sacra oroare de autobiografie36-45
Ciocoi Tatiana
Aplicaţii de gramatică a culturii pe un hipotext & hipertext(Sau Stănescu dinspre Cărtărescu)46-63
Ungureanu Elena 
Analiza semantică a discursului64-71
Cosmescu Alexandru 
Tratamentul lexicografic al semnelor lexicale polisemantice din dublă nperspectivă cognitiv-referenţială ca modalitate a dezambiguizării lor semantice72-79
Păcuraru Vera
Fauna şi flora în hidronimia zonei Prut80-85
Răileanu Viorica 
Considerente privind caracterul eterogen al adverbului în limba română86-89
Şişcanu-Boz Olga
Unele consideraţii privind originea Conflictul diglosic90-93
Colesnic Lidia
Schimbările în limbă din perspectivă diacronică94-102
Negrescu-Babuş Inna
Valeriu Matei. Elegiile fiului risipitor (Opera poetică)103-110
Cimpoi Mihai 
Aliona Grati. Privirea Euridicei. Lirica feminină din Basarabia. Anii ’20-’30111-114
Cistelecan Alexandru
Maria Cosniceanu. Nume de familie (din perspectivă istorică)114-117
Răileanu Viorica 
Alexandru Burlacu. Vladimir Beşleagă. Po(i)etica romanului117-122
Ciocanu Ion
Irina Condrea. Curs de stilistică122-124
Colţun Gheorghe
Gheorghe Popa, Lucia Popa. Dicţionar de pleonasme124-126
Şişcanu-Boz Olga
Nicolae Mătcaş – profesor, savant şi apărător al cetăţii127-132
Cotelnic Teodor
Omagiu profesorului Nicolae Mătcaş133-140
Bahnaru Vasile 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *