Nr. 5-6 (305-306) / 2019

RECENT VOLUMES
Vasile Bahnaru la un popas aniversar  5-11
CZU: 80/81(478)(092)
Cotelnic Teodor
Vasile Bahnaru, lingvistul  12-15
CZU: 811.135.1(092)
Nedelcea Tudor 
Probleme de lexicologie și lexicografie în lucrările cercetătorului Vasile Bahnaru  16-22
CZU: 811.1355.1’374
Onofraş Maria Vulpe Ana 
Importanţa evoluţiei semantice a lexemelor pentru formarea nomemelor în limba română  23-26
CZU: 811.135.1’37
Zgardan-Crudu Aliona 
Nicolae Esinencu: exerciții de antipoezie  27-34
DOI: 10.5281/zenodo.3566674 CZU: 821.135.1(478).09(092)
Burlacu Alexandru 
Eminescu în viziunea transpersonală a lui Victor Teleucă  35-39
DOI: 10.5281/zenodo.3566676 CZU: 821.135.1.09
Gabura Dumitru 
Structura externă și instanțele comunicării narative  40-44
DOI: 10.5281/zenodo.3566678 CZU: 821.135.09
Mîrzac Laura 
Demers hermeneutic de recuperare a nonficţiunii  45-54
DOI: 10.5281/zenodo.3566680 CZU: 801.73
Copcea Florian 
,,Cetatea Isarlâk” ca Ultima Grecie în opera lui Ion Barbu  55-60
DOI: 10.5281/zenodo.3566684 CZU: 821.135.1.09(092)
Stajila Emilia 
Despre limitele reprezentării literare  61-73
DOI: 10.5281/zenodo.3566686 CZU: 82.09
Plămădeală Ion 
Traductologia şi imagologia: domenii exegetice tangenţiale  74-79
DOI: 10.5281/zenodo.3566688 CZU: 81’25
Apetri Dumitru 
Remanențe ale trecutului în studiul și funcționarea limbii române în postcomunism  80-91
DOI: 10.5281/zenodo.3566690 CZU: 811.135.1’272
Popa Gheorghe 
Limba presei comuniste a anilor 1944 – 1980. Particularităţi fonetice şi ortografice  92-97
DOI: 10.5281/zenodo.3566692 CZU: 811.135.1’272
Botnari Liliana 
Actorii comunicării în discursul publicitar  98-104
DOI: 10.5281/zenodo.3566694 CZU: 81’42:659
Enicov Cristina 
Cuvinte de substrat examinate din perspectiva geografiei lingvistice  105-131
DOI: 10.5281/zenodo.3566696 CZU: 81’28
Pleşca Ecaterina 
„Construcție”, „modernizare” și „dezvoltare” curriculară (I)  132-144
DOI: 10.5281/zenodo.3566760 CZU: 811.135.1:37.016
Pâslaru Vlad 
In memoriam. Un aspect mai puţin cunoscut al activităţii ştiinţifice a folcloristului Efim Junghietu – cercetările de teren  145-149
CZU: 398(478)(092)
Buruiană Ion 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *