Nr. 1-2 (307-308) / 2020

RECENT VOLUMES
Unele coordonate lingvistice ale limbajului poetic eminescian  5-28
DOI: 10.5281/zenodo.3779947 CZU: 821.135.1.09
Bahnaru Vasile 
Incertitudini şi inconsecvenţe în folosirea accentului fonetic  29-34
DOI: 10.5281/zenodo.3779958 CZU: 811.135.1’36
Cotelnic Teodor
Unităţile terminologice şi corpusul medical  35-46
DOI: 10.5281/zenodo.3779960 CZU: 811.135.1:611
Mincu Eugenia 
Determinologizarea lexicului sportiv în limba română  47-63
DOI: 10.5281/zenodo.3779963 CZU: 811.135.1:796
Luca Aliona 
Abordări ale metaforei terminologice  64-67
DOI: 10.5281/zenodo.3779967 CZU: 81’276.6(61)
Vîntu Victoria 
Limbajul arhitecturii – o tentativă de clarificare  68-77
DOI: 10.5281/zenodo.3779973 CZU: 811.135.1:72
Dumitraşcu Leonid
Arhiva dialectologică: scurt istoric  78-82
DOI: 10.5281/zenodo.3779979 CZU: 811.135.1’282
Pavel Vasile
Poezia „transfugilor”: între textualism și tragism  83-103
DOI: 10.5281/zenodo.3779985 CZU: 821.135.1.09(478)
Burlacu Alexandru 
Opera lui Ion Creangă în spaţiul est slav. Hermeneutica receptării: 1955-1990  104-113
DOI: 10.5281/zenodo.3779993 CZU: 821.135.1.09(498)
Apetri Dumitru 
Avatarurile tranziției în literatura română din Basarabia postsovietică  114-119
DOI: 10.5281/zenodo.3780002 CZU: 821.135.1.09(478)
Cenuşă Felicia 
Experiment profetic și experiment integrat în exegeza prozei postmoderne românești  120-125
DOI: 10.5281/zenodo.3780007 CZU: 821.135.1.09(498)
Cogut Sergiu 
Creangă în exegeza literară  126-134
DOI: 10.5281/zenodo.3780009 CZU: 821.135.1.09(498)
Băicean Iraida 
Rolul antropologilor britanici în studiul tabuului  135-142
DOI: 10.5281/zenodo.3780018 CZU: 39(111)
Potîng Tatiana 
Alecu Russo: deschizător de drumuri în poezia populară  143-146
DOI: 10.5281/zenodo.3780020 CZU: 39(498)(092)
Butnaru Tatiana 
Reprezentări și interpretări ale răului în mitologia cosmogonică românească  147-164
DOI: 10.5281/zenodo.3780024 CZU: 39(498)
Ivanov Constantin 
”Construcție”, ”modernizare” și ”dezvoltare” curriculară (II)  165-177
DOI: 10.5281/zenodo.3780029 CZU: 811.135.1:37.016
Pâslaru Vlad 
Mijloace de exprimare a actelor de vorbire în limba română  178-184
DOI: 10.5281/zenodo.3780031 CZU: 811.135
Sîmboteanu Tatiana 
Lidia Vrabie, Ana Vulpe. Dicţionar de paronime (cu exemple). Chișinău, Pro Libra, 2018., 315 p.  185-186
Onofraş Maria 
Savin-Zgardan Angela. Motivația unităților polilexicale stabile în limba română. Chișinău: „Dira AP”, 2019, 274 p. (Petru BUTUC)  187-190
Butuc Petru 
Maria Onofraș. Lingvistica în Republica Moldova Indice bibliografic (1991-2011) Chişinău: Editura ProLibra, 2018, 327 p.  191-192
Vrabie Lidia
Iraida Costin-Băicean. Ion Creangă și proza Basarabeană. Chișinău: Cunivas, 2020, 277 p.  193-194
Abramciuc Maria Băicean Iraida 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *