Nr. 1-2 (295-296) / 2018

RECENT VOLUMES
Sistematizarea relaţiilor şi fenomenelor lexicosemantice în viziunea acad. Silviu Berejan  3-15
CZU: 811.135.1’37’373
Bahnaru Vasile 
Lărgirea de iure a sferelor de funcţionare a limbii române în RASSM (1924-1928)  16-22
CZU: 811.135.1’0’27(478)”1924-1928″
Codreanca Lidia 
Varietăţile de limbă: factori şi criterii de clasificare  23-29
CZU: 811.135.1’1
Botnari Liliana 
Sistemul terminologic medical: modelare şi remodelare  30-36
CZU: 81’276.6:61
Mincu Eugenia 
Motivaţia normelor literare la nivel sintactic  37-43
CZU: 811.135.1’367’37
Butuc Petru 
Istoria între naţional şi universal în reprezentarea lui Mihai Eminescu  44-52
CZU: 821.135.1.09
Calcan Gheorghe
Marin Sorescu şi securitatea  53-60
CZU: 821.135.1.09
Nedelcea Tudor 
Romanul Povara bunătăţii noastre de Ion Druţă  61-73
CZU: 821.135.1-31(478).09
Bileţchi Nicolae
Parabolizarea distopică în romanele lui Nicolae Rusu  74-79
CZU: 821.135.1(478).09
Şimanschi Ludmila 
Reconstituirea fiinţială a personajului literar Isai din romanul Zbor frânt de Vladimir Beşleagă  80-91
CZU: 821.135.1-31(478).09
Ivanov Nadejda 
Împlinirea prin iubire. Imaginarul eroticonului unitiv  92-99
CZU: 821.135.1-31.09
Corcinschi Nina 
Continuitate şi ruptură în critica literară: context epistemic  100-107
CZU: 82.09
Ivasîşen (Hariton) Natalia
Supranumiri ale răului: forme şi devenire în opera crengiană  108-118
CZU: 811.135.1’1+821.135.1.09
Ivanov Constantin 
Dualitatea traducerii sun aspect psiholingvistic  119-124
CZU: 81’25+81’27
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava 
Semnificaţia ritualului nupţial în mentalitatea exponenţilor culturii tradiţionale  125-136
CZU: 392.5(=135.1)(478)
Popa Pavel
Recenzie. Un dicţionar mult aşteptat  137-142
CZU: 811.135.1’374.3
Dodon Eugenia
Cercetătorul şi Profesorul Vlad Pâslaru la 70 de ani  143-151
CZU: 37(478)(092)
Hadîrcă Maria 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *