Nr. 5-6 (281-282) / 2015

RECENT VOLUMES
Leonida Lari: între spaţiul intim şi cetate3-9
CZU: 821.135.1-1(478).09
Burlacu Alexandru 
Arhetipul anima – Marea Zeiţă – esenţialul în procesul ontologic al reintegrării contrariilor10-19
CZU: 821.135.1.09
Ivanov Nadejda 
Despre primele tipărituri pe teritoriul românesc în secolul al XVI-lea20-27
CZU: 655.11(498)(09)
Petrescu Victor
Reverberaţii ale motivului narcisic în romanul Un veac de singurătate de Gabriel García Márquez28-38
CZU: 821.134.2(7/8).09
Baraga Victoria
Aspecte teoretice contemporane privind traducerea literară39-48
CZU: 81’255.4
Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava 
Metafora dorului în poezia lui Dumitru Matcovschi49-54
CZU: 821.135.1-1(478).09
Butnaru Tatiana 
Dimensiunea folclorică a creaţiei lui Spiridon Vangheli55-64
CZU: 821.135.1(478).09
Niţă-Cocieru Mariana 
Semnificaţia inelului din timpurile arhetipale până în prezent65-72
CZU: 392.4(=135.1)(478)
Popa Pavel
Posibila soluţie a unei vechi controverse albanologice73-81
CZU: 81’367.625.41(497)
Gabinschi Marc 
File din evoluţia limbii române82-87
CZU: 811.135.1
Căruntu-Caraman Livia 
Motivaţia retrospectivă şi motivaţia prospectivă88-93
CZU: 811.135.1’1
Savin-Zgardan Angela 
Aspecte ale motivaţiei factorului semantic în sintaxă94-96
CZU: 81’367+81’37
Butuc Petru 
Ideologie diglosică într-o comunitate monolingvă de jure97-105
CZU: 811.135.1’246+316.74:81
Colesnic Lidia
Aspects of creating a Romanian-English term base106-112
CZU: 811.135.1’373.2’373.46=111:34
Impre Attila
Imaginea Diavolului în Serile în cătunul de lângă Dikanka de N. Gogol113-120
CZU: 821.161.1.09
Ivanov Constantin 
Un împătimit cercetător al limbii române literare121-129
CZU: 821.135.1(478)(092)
Cotelnic Teodor
Parcursul lexicografiei basarabene: de la dicţionarele lui Nicolae Corlăteanu la dicţionarele digitale130-136
CZU: 811.135.1’373
Vulpe Ana 
Dumitru APETRI, veritabil filolog137-139
CZU: 821.135.1(478)(092)
Corcinschi Nina 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *