Philologia Nr. 5-6 (246) / 2009

RECENT VOLUMES
Mircea Eliade şi mişcarea „generaţionistă” din Basarabia3-12
Burlacu Alexandru 
Nichita Stănescu între poezie şi exegeză13-18
Roşca Timofei
Elemente manieriste în poezia neoexpresioniştilor români19-26
Ţurcanu Lucia
Profesorul de teologie Nichita Terpsihorov sau personajul ipocrit27-32
Taburceanu Polina
Dialogul socratic al lui Platon şi polifonia bahtiniană33-38
Cogut Sergiu 
George Călinescu şi estetica italiană39-54
Matei Claudia
Arealul toponimic Sângerei. Glosarul numelor topice55-73
Eremia Anatol
Confruntări intra- şi extrabalcanice (Frazeologie, paremiologie, semantică, sintaxă)74-83
Gabinschi Marc 
Terminologia – un termen polisemantic84-90
Cazan Olga
Precizări la semantizarea termenilor în şcoală (nuvela)92-97
Deresco Petru
Casa98-109
Bileţchi Nicolae
Recenzii. Vasile Bahnaru Elemente de semasiologie română110-123
Sainenco Ala
Omagieri. Academicianul Dumitru Matcovschii– septuagenar124-128
Ciocanu Ion
Omagieri. Vasile Bahnaru la 60 de ani129-131
Vulpe Ana 
Blitzuri omagiale132-133
Răileanu Viorica  Corcinschi Nina 
Aniversări. Folcloristul Efim Junghietu – 70 de ani de la naştere (05.01.1993-18.10.1939)134-137
Băieşu Nicolae
Nicolae Raevschi – 80 de ani de la naştere (29.XII.1929-13.V.2009)138-140
Pavel Vasile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *