Philologia Nr. 3-4 (244) / 2009

RECENT VOLUMES
Vasile Coroban şi ideea specificului naţional (Note şi contranote despre splendoarea şi mizeria criticii literare)3-8
Burlacu Alexandru 
Lidia Istrati: odiseea şi osânda căutării de sine9-12
Bileţchi Nicolae
O naraţiune cognitiv-instructivă despre un militant pentru limba română19-21
Ciocanu Ion
Ana Blandiana: structura abisalului în lirică25-32
Roşca Timofei
Din istoria esteticii literare: contribuţii româneşti33-36
Melnic Timotei
Conceptul de sistem în ştiinţa empirică a literaturii37-46
Pavlicenco Sergiu
Patul lui Procust de Camil Petrescu: expresie romanescă a cunoaşterii de sine prin raportare la celălalt47-53
Grati Aliona 
Mit şi ficţiune artistică (dualitatea imaginii artistice)54-62
Gavrilov Anatolie Gîrlea Olesea 
Textualismul în studiile literare63-70
Plămădeală Ion 
Problema cititorului: tipologie şi conţinut estetico-artistic71-76
Alexanchin Lidia
George Călinescu şi cultura italiană77-93
Matei Claudia
Fragmente de tezaur al mentalităţii şi inteligenţei populare (I)94-110
Cirimpei Victor
Modalităţi de interpretare şi clasificare a verbelor tranzitive acţionale şi neacţionale111-115
Ungureanu Violeta
Graiurile moldoveneşti din nord-estul Republicii Moldova în cadrul dialectului dacoromân116-120
Spînu Stela 
Spre un model integrat al politicii şi planificării lingvistice121-130
Moldovanu Gheorghe
Omagieri. Dr. hab., prof. univ. Vasile PAVEL la 75 de ani131-133
Cozari Ana , Spînu Stela 
Omagierea folcloristului Nicolae Băieşu cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de ani de la naştere134-136
Niţă-Cocieru Mariana 
Cronici. Un secol de italienistică la Bucureşti137-140
Pavlicenco Sergiu
Vlad Caraman, În preajma revoluţiei de Constantin Stere. Elemente de poetică a Bildungsromanului. O interpretare postmodernă a lui C. Stere141-141
Cimpoi Mihai 
Un simpozion gustos : Literatură şi gastronomie142-143
Gîrlea Olesea 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *