Nr. 1-2 (260) / 2012

RECENT VOLUMES
Natura ca element artistic structural în opera lui Ion Creangă3-18
Corbu Haralambie
Victor Teleucă dincolo de vremuri19-21
Ţurcanu Andrei 
Expresia literară a violenţei totalitare. Devenirile unui zomby al poliţiei politice22-36
Mititelu Oxana 
Dar mai întâi… – un poem al exilului37-44
Cuţitaru Natalia
Sincronizarea – un dialog cultural dintre est şi vest45-49
Edu Inga
Drama intelectualului inadaptat în proza românească interbelică50-53
Aniţoi Galina 
Reprezentare şi interpretare – perspective şi accepţiuni54-60
Grădinaru Olga
Ermetismul italian şi poezia pură: certitudini şi incertitudini61-69
Matei Claudia
Scene interferente în teatrul lumii70-81
Filip Iulian 
Note privind nivelul structurii informaţionale al enunţului82-90
Bărbuţă Ion 
Semnele predicative în structura semantică de bază a enunţului91-97
Hanganu Aurelia 
Din istoria punctuaţiei româneşti98-102
Mîrza Tatiana
Un balcanism extrabalcanic – paradoxul şi rezolvarea lui104-112
Gabinschi Marc 
Contact lingvistic şi forme de manifestare a interferenţei113-118
Negrescu-Babuş Inna
Unele considerente semantice ale verbului a trebui119-122
Buimestru Nina
Recenzii. Vitalie Răileanu. Nicolae Esinencu. Spectacolul operei literare123-126
Ciocanu Ion
Recenzii. Alexei Vakulovski. În gura foametei127-129
Dima Nicolae
Un istoric literar „de frontieră”– Nicolae Bileţchi la 75 de ani130-131
Cimpoi Mihai 
Alexandru Burlacu. Un dialog cu Nicolae Bileţchi132-150
Burlacu Alexandru 
Creativitatea perpetuă a lui Nicolae Bileţchi151-155
Ciocanu Ion
Igor Creţu – promotor al culturii poetice universale156-159
Apetri Dumitru 
Lidia Vrabie la 60 de ani160-161
Onofraş Maria Vulpe Ana 
Colocviul Internaţional FILOLOGIA MODERNĂ: Realizări şi perspective în context european, ediţia a V-a162-165
Raileanu Vitalie , Corcinschi Nina 
Istoricul litetar Vasile Ciocanu şi creaţia populară orală166-169
Buruiană Ion 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *