Philologia Nr. 1-2 (242) / 2009

RECENT VOLUMES
Constantin Loghin3-7
Bileţchi Nicolae
Vremea şi rostul sintezelor8-12
Ciocanu Ion
Figurativul ca modalitate de lirizare a naraţiunii heterodiegetice13-21
Cărăuş Carolina
Reflecţii asupra structurilor cu aşa-numita dublă negaţie22-28
Dîrul Alexandru
Motivaţia apariţiei locuţiunilor verbale în limba română29-33
Savin-Zgardan Angela 
Microsistemul verbelor poziţionale în limba română34-39
Butmalai Natalia
În memoriam – acad. Silviu Berejan. Neobosit propagator şi organizator al ştiinţei lingvistice40-45
Cotelnic Teodor
Argumente anti „î” din „a” şi „sunt”46-52
Cirimpei Victor
Direcţii de semnificare ale semnului poetic aer în creaţia poetică eminesciană53-62
Irimia Dumitru
Structura semantică vs. structura actanţială a verbului în limba română63-66
Constantinovici Elena 
Restricţii semantice privind transformările diateziale67-71
Ungureanu Violeta
Semantica scalară a unităţilor frazeologice72-76
Zbanţ Ludmila
Configuraţia elementelor spaţiale în pastelurile lui V. Alecsandri77-80
Botnariuc Valentina , Sainenco Ala
Fenomenele sinonimiei şi antonimiei în terminologia dreptului comunitar81-86
Hometkovski Ludmila
Cîmpul conceptual în raport cu sistemele semiotice87-89
Cosovan Olga
Calcul inferenţial. (în baza discursului publicitar)90-94
Trinca Lilia 
Conţinuturi implicite în discursul publicitar95-97
Mucerschi Natalia
Aspecte semantice ale studierii numelor de persoane98-101
Cosniceanu Maria
Aspecte semantice ale numelui propriu102-103
Belous Marina
Clasificări ale elementelor de limbă de expresie a emotivităţii104-107
Agapi Liuba
Aspecte ale dinamicii terminologiei turismului în limba franceză contemporană108-113
Botez Nicoleta
Interacţiunea dintre vocale şi triftongul [iau] în limba română literară şi rostirea spontană114-117
Frunză-Danail Gabriela
Reflecţii asupra structurilor cu aşa-numita dublă negaţie118-124
Dîrul Alexandru
Recenzii. Ion Dumbrăveanu, Studiu de derivatologie romanică şi generală118-124
Burlacu Alexandru 
Omagieri. Academicianul Mihail Dolgan –septuagenar125-126
Druţă Ion
Tropisme identitare127-128
Spiridon Vasile
Dincolo de timpul trecut al manuscriselor de poezie129-130
Raileanu Vitalie
Aniversări. Grigore Botezatu la 80 de ani131-136
Băieşu Nicolae
Omagieri. Maria Onofraş– sexagenară137-138
Vrabie Lidia
Colocviul Internaţional Semantica limbii şi semantica discursului: interpretare şi descriere, în memoria acad. Silviu Berejan139-140
Ungureanu Violeta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *