Nr. 5-6 (299-300) / 2018

RECENT VOLUMES
Cartea vieţii lui Mihai Eminescu  3-8
CZU: 821.135.1(478).09(092)
Cimpoi Mihai 
Micul curs eminescian de istorie naţională  9-16
CZU: 821.135.1(478).09
Nedelcea Tudor 
Antim Ivireanul. În slujba slovei şi credinţei  17-24
CZU: 235.3(092)+262.12:281.95
Petrescu Victor
Alexandru Robot – Liviu Rebreanu  25-29
CZU: 821.135.1.09
Susai Stefan Marcel 
Aspecte teoretice cu privire la conceptele de „vis ˮ şi „reverie ˮ în studiile lui S. Freud şi G. Bachelard  30-40
CZU: 821.09+159.963.3
Gîrlea Olesea 
Personajul literar Filimon între reconstituirea sinelui și chemarea feminității  41-50
CZU: 821.135.1.09
Ivanov Nadejda 
Vitalie Ciobanu: Etosul critic  51-60
CZU: 821.135.1(478).09
Ivasîşen (Hariton) Natalia
Prohibiţii asociate ritualului funerar  61-68
CZU: 393(498)
Potîng Tatiana 
Referitor la „hibrid”, „monstru” „Janus” ş.a.m.d. şi la „instabilitatea” lui în limbă  69-78
CZU: 81’36
Gabinschi Marc 
Configuraţia pragmatică a conectorilor argumentativi în textele dramatice moderne  79-89
CZU: 821.135.1-2(478).09+811.135.1’36
Driga Ina 
„Limba moldovenească” prin prisma gramaticilor lui Leonid Madan  90-96
CZU: 811.135.1’36(478)
Botnari Liliana 
Statutul şi tipologia limbajului juridic  97-103
CZU: 81’276.6:34
Fiodorov Victoria
Adaptarea semantică a englezismelor în limba română  104-110
CZU: 811.135.1’373.45=111
Căruntu-Caraman Livia 
Studii de motivație istorică și lingvistică: Anatol Eremia. Tezaurul Toponimic Românesc. Arealul Cantemir. Chișinău – Iași, 2015, 226 pag. Și Tezaurul Toponimic Românesc. Arealul Cahul. Chișinău – Iași, 2016, 246 pag  111-118
CZU: 811.135.1’373.21(478)(031)
Butuc Petru 
Lovinescu în oglinzile posterităţii  119-124
CZU: 821.135.1.09
Copcea Florian 
Teodor Cotelnic – bărbatul nobil, ajuns la vârsta de 85 de ani  125-127
CZU: 821.135.1(478).09(092)
Savin-Zgardan Angela 
Prima folcloristă din RSSM – Maria Savin  128-134
CZU: 821.135.1-34(478).09(092)
Buruiană Ion 
Lingvistul de valoare – Ion Eţcu, un neogoit căutător al adevărului  135-145
CZU: 811.135.1’1(478)(092)
Cotelnic Teodor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *