Nr. 3-4 (309-310) / 2020

Avatarurile criticii în contextul războaielor culturale   4-15 CZU: 008(498) Plămădeală Ion  Encountering otherness: a Derridean reading of Meursault’s and Haroun’s Robinsonade   16-27 CZU: 821.133.1.09(092) Robu Cristina  Regimul nocturn al imaginarului gastronomic în literatură sau despre caracterul neordinar al mâncării   28-38 CZU: 641.565(083.12)392.8(084)(03) Gîrlea Olesea  Romanul basarabean. Poetici ale resentimentului (I)   39-46 CZU: 821.135.1(478).09 Corcinschi Nina  […]

Continue Reading

Nr. 1-2 (307-308) / 2020

Unele coordonate lingvistice ale limbajului poetic eminescian   5-28 DOI: 10.5281/zenodo.3779947 CZU: 821.135.1.09 Bahnaru Vasile  Incertitudini şi inconsecvenţe în folosirea accentului fonetic   29-34 DOI: 10.5281/zenodo.3779958 CZU: 811.135.1’36 Cotelnic Teodor Unităţile terminologice şi corpusul medical   35-46 DOI: 10.5281/zenodo.3779960 CZU: 811.135.1:611 Mincu Eugenia  Determinologizarea lexicului sportiv în limba română   47-63 DOI: 10.5281/zenodo.3779963 CZU: 811.135.1:796 Luca Aliona  Abordări ale metaforei terminologice   64-67 […]

Continue Reading

Nr. 5-6 (305-306) / 2019

Vasile Bahnaru la un popas aniversar   5-11 CZU: 80/81(478)(092) Cotelnic Teodor Vasile Bahnaru, lingvistul   12-15 CZU: 811.135.1(092) Nedelcea Tudor  Probleme de lexicologie și lexicografie în lucrările cercetătorului Vasile Bahnaru   16-22 CZU: 811.1355.1’374 Onofraş Maria , Vulpe Ana  Importanţa evoluţiei semantice a lexemelor pentru formarea nomemelor în limba română   23-26 CZU: 811.135.1’37 Zgardan-Crudu Aliona  Nicolae Esinencu: exerciții de […]

Continue Reading

Nr. 3-4 (303-304) / 2019

Intermezzo. „Alarma metafizică” a corpului   5-12 DOI: 10.5281/zenodo.3416294 CZU: 81’42 Corcinschi Nina  Gheorghe Vodă: „Aripi pentru cădere”   13-22 DOI: 10.5281/zenodo.3416328 CZU: 821.135.1(478).09-1 Burlacu Alexandru  Delimitări şi precizări terminologice. Formele de auctorialitate şi vorbire nondirectă în roman   23-27 DOI: 0000-0001-6861-8876 CZU: 821.135.1.09-31 Gavrilov Anatolie  O nouă încercare de sacrificare a lui Eminescu sau „Despărţirea de Eminescu”   28-40 DOI: 10.5281/zenodo.3419099 […]

Continue Reading

Nr. 1-2 (301-302) / 2019

Despre o controversă lingvistică biseculară: cui aparţine primordialitatea? limbii române, limbii dacice, limbii latine barbare sau…?   3-35 CZU: 81’0 Bahnaru Vasile  Tentative de codificare a limbii „moldovenești” (1926-1932)   36-43 CZU: 811.135.1’0 Codreanca Lidia  O primă ediție a Alexandriei lui Năstase Negrule   44-49 CZU: 398.51(=135.1)+821.135.1.09″15″ Verebceanu Galaction  Considerații asupra conceptului de „arhetip”   50-58 CZU: 821.135.1.09 Ivanov […]

Continue Reading

Nr. 5-6 (299-300) / 2018

Cartea vieţii lui Mihai Eminescu   3-8 CZU: 821.135.1(478).09(092) Cimpoi Mihai  Micul curs eminescian de istorie naţională   9-16 CZU: 821.135.1(478).09 Nedelcea Tudor  Antim Ivireanul. În slujba slovei şi credinţei   17-24 CZU: 235.3(092)+262.12:281.95 Petrescu Victor Alexandru Robot – Liviu Rebreanu   25-29 CZU: 821.135.1.09 Susai Stefan Marcel  Aspecte teoretice cu privire la conceptele de „vis ˮ şi „reverie […]

Continue Reading

Nr. 3-4 (297-298) / 2018

Unele reflecţii ale lui Nicolae Iorga despre limba naţională   3-8 CZU: 811.135.1+821.135.1 Cotelnic Teodor Un dicţionar multilingv din secolul al XVII-lea?.   9-27 CZU: 81’374.823=00 Verebceanu Galaction  Românescul mătură: abordare comparativ-istorică   28-37 CZU: 811.135.1’373.6 Pleşca Ecaterina  Adaptarea fonetică a englezismelor în limba română   38-44 CZU: 811.135.1’373.45=111 Căruntu-Caraman Livia  Politici de stat privind regimul minorităţilor în Europa […]

Continue Reading

Nr. 1-2 (295-296) / 2018

Sistematizarea relaţiilor şi fenomenelor lexicosemantice în viziunea acad. Silviu Berejan   3-15 CZU: 811.135.1’37’373 Bahnaru Vasile  Lărgirea de iure a sferelor de funcţionare a limbii române în RASSM (1924-1928)   16-22 CZU: 811.135.1’0’27(478)”1924-1928″ Codreanca Lidia  Varietăţile de limbă: factori şi criterii de clasificare   23-29 CZU: 811.135.1’1 Botnari Liliana  Sistemul terminologic medical: modelare şi remodelare   30-36 CZU: 81’276.6:61 […]

Continue Reading

Nr. 5-6 (293-294) / 2017

D. IOV: Între Trotuş şi Nistru. 3-31 CZU: 821.135.1.09(478)(092) Lungu Eugen Alexei Mateevici: câteva repere genealogice 32-37 CZU: 821.135.1-1(478).09:929.5 Papuc Mihail Romanul Singur în faţa dragostei: de la iubirea ca asimilare la iubirea ca dăruire 38-44 CZU: 821.135.1-31(478).09 Corcinschi Nina  Strategii ale discursului în proza lui Anatol Moraru 45-48 CZU: 821.135.1-3(478).09 Nedelciuc (Şestacov) Elena Vasile Vasilache: teatralitatea lumii 49-57 CZU: 821.135.1-3(478).09 […]

Continue Reading

Nr. 3-4 (291-292) / 2017

Academicianul Mihai Cimpoi la 75 de ani 3-7 CZU: 821.135.1(478).09(092) Note despre unitatea limbii române în viziunea lui Mihai Eminescu 8-19 CZU: 811.135.1 Bahnaru Vasile  The moldovan dialect and the linguistic union of eurasian languages 20-38 CZU: 811.135.1’1’282 Bernaz Oleg Schimbarea sensului unor componente în urma influenţei sintactice 39-42 CZU: 811.135.1’367 Savin-Zgardan Angela  Dubiul, aspect al modalităţii, în creaţia […]

Continue Reading