Numărul 3 (321) / 2023

RECENT VOLUMES
Părţile de vorbire din perspectiva corelaţiei dintre lexic și gramatică5-15
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.3(321).01 CZU: 811.135.1’367.6’36’373
Bărbuţă Ion 
Nume de familie provenite din terminologia prelucrării fierului16-26
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.3(321).02 CZU: 811.135.1’373.232
Oancă Teodor 
Antroponime „colorate”: negrul din numele de familie27-35
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.3(321).03 CZU: 811.135.1’373.23
Răileanu Viorica 
„Texte dialectale.Supliment la Atlasul lingvistic moldovenesc (ALM)”: probleme ale reeditării36-50
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.3(321).04 CZU: 801.82:811.135.1’282
Popovschi Liliana 
Viața literară. Delimitări conceptuale51-59
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.3(321).05 CZU: 82.09
Plămădeală Ion 
Poezia imaginarului tanati60-66
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.3(321).06 CZU: 821.135.1-1(478).09
Gherman Oxana 
Statutul terminologiei stilistice engleze în sursele lexicografice actuale: fixări, ignorări, omiteri67-75
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.3(321).07 CZU: 811.111’373’38
Azmanova Natalia 
A Contrastive Case Study on Contemporary Diplomatic Language regarding the War in Ukraine76-93
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.3(321).08 CZU: 81’373.49:327
Bobeică Galina 
Persistența lexicului emotiv în discursul politic94-105
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.3(321).09 CZU: 81’42:32
Lopatiuc Alina 
Trasee lingvistice și extralingvistice ale frazeologismelor cu componentă somatică în limba engleză106-116
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.3(321).10 CZU: 811.111’373.7
Pascari Olga 
Ocazionalismele – elemente obscure ale comunicării interpersonale117-124
DOI: 10.52505/1857-4300.2023.3(321).11 CZU: 81’373.43/.45:316.77
Cabac Lina 
Galaction VEREBCEANU. Sandipa Un vechi manuscris românesc. Studiu filologic, studiu lingvistic, faximile și text. Chișinău: „Tipografia Centrală”, 2023. 323 p.125-128
Bahnaru Vasile 
Elena CONSTANTINOVICI. O biografie măsurată în cărţi129-133
Bărbuţă Ion 
Teodor COTELNIC (13.09.1933 – 14.08.2020)134-137
Sumarul revistei „Philologia” pe anul 2023138-140

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *