COLEGIUL DE REDACȚIE

Redactor-şef:

Dr. Viorica Răileanu

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova

Redactori  adjuncţi:

dr. Ana Vulpe, dr. hab. Ion Plămădeală

Director onorific: dr. hab. Vasile Bahnaru

Membri:  

Acad. Mihai Cimpoi

Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova

M.c. Gheorghe Chivu

Academia Română, Universitatea din București, România

Dr. hab. Ioan-Gheorghe Rotaru

Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București, România

Dr. hab. Gheorghe Popa

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova

Dr. Bogdan Creţu

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România

Dr. hab. Alexandru Burlacu

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova

D. hab. Andrei Țurcanu

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova

Dr. Eugenia Bojoga

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, România și Pontifico Instituto Orientale, Vatican

Dr. Silvia Pitiriciu

Universitatea din Craiova, România

Dr. Sorin Alexandrescu

Universitatea din București, România

Dr. Ala Sainenco

Memorialul Ipoteşti − Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, Botoşani, România

Dr. Felix Nicolau

Universitatea din Lund, Suedia

Dr. Adrian Tudurachi

Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca, România

Dr. hab. Maria Șleahtițchi

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova

Dr. Paul Cernat

Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, București; Universitatea din București, România

Dr. hab. Nina Corcinschi

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova

Dr. hab. Eugenia Mincu

Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova

Redactor: Ecaterina Pleșca

Secretar de redacție: Dr. Livia Caruntu-Caraman