COLEGIUL DE REDACȚIE

Redactor-şef:

dr., conf. cerc. Viorica Răileanu

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova

Redactori  adjuncţi:

dr., conf. univ. Ana Vulpe

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova

dr. hab., conf. cerc. Ion Plămădeală

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova

Membri:

dr. hab., prof. univ. Vasile Bahnaru

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova

acad. Gheorghe Chivu

Academia Română, Universitatea din București, România

dr. Ioan-Gheorghe Rotaru

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, România

dr. hab., prof. univ. Gheorghe Popa

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova

dr., prof. unv. Bogdan Creţu

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România

dr. Eugenia Bojoga

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, România

dr. Adrian Tudurachi

 Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, România

dr. Silvia Pitiriciu

Universitatea din Craiova, România

dr. hab, conf. univ. Nina Corcinschi

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova

dr., conf. univ. Ala Sainenco

Memorialul Ipotești, Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, România

dr. hab., prof. univ. Felix Nicolau

Universitatea Complutense din Madrid, Spania; Universitatea Tehnică de Construcții din București, România

m.c. Dan Cristea

Academia Română, Institutul de Informatică Teoretică, Iași, România

dr. hab., conf. univ. Maria Şleahtiţchi

Muzeul Național al Literaturii Române, Chișinău, Republica Moldova

dr. hab., conf. univ. Eugenia Mincu

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Republica Moldova

dr. hab., prof. univ. Doina Butiurca

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Litere „George Emil Palade”, Târgu-Mureș, România

dr. hab., prof. univ. Radu Vancu

Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, România

dr. hab., prof.univ. Alexandru Burlacu

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Republica Moldova

dr., conf. univ. Alex Goldiș

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România

dr. hab., conf. cerc. Andrei Ţurcanu

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Republica Moldova