Peer review

Revista Philologia aplică procedura de peer-review (evaluarea de către doi referenți independenți a fiecărui articol), în conformitate cu Regulamentul de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor ştiinţifice, aprobat prin Decizia CC al ANACEC nr. 6 din 18 decembrie 2018.

Recenzenții sunt selectați din Lista de recenzenți ai revistei, specialiști cu experiență în domeniu.

Pentru fiecare articol, parvenit la redacție, sunt desemnați 2 recenzenți, cărora li se expediază, în variantă electronică, articolul și Fișa de recenzare.

Recenzentul oferă, în timp util, evaluarea articolului primit, fără a ști cine este autorul. În mod similar, autorul nu știe cine îi evaluează studiul. În cazul în care se consideră că este nevoie ca articolul să fie revizuit, acesta este retransmis autorului împreună cu recomandările necesare. Autorii se vor conforma opiniei recenzenților. Articolul este acceptat în cazul când ambele recenzii sunt pozitive. În situația în care un text este propus spre publicare de un recenzent, dar este respins de celălalt recenzent, publicarea articolului va rămâne la discreția colegiului de redacție.

Criteriile de evaluare vizează următoarele aspecte: relevanța temei, încadrarea în profilul revistei, formularea adecvată a titlului, relevanța rezumatului, respectarea structurii inerente unui articol ştiinţific, originalitatea și calitatea lucrării, rigoarea argumentelor, concluziile, citările, referințele bibliografice și respectarea cerințelor de redactare. Rezultatul evaluării este trimis editorilor și va indica gradul de acceptare: 1) se recomandă spre publicare; 2) se va publica după efectuarea redactărilor și 3) nu se recomandă spre publicare.