CERINȚE DE REDACTARE

Articolele (7-15 pagini), în limbile română, engleză sau franceză, culese în program Word, format A4, cu margini de 2x2x2x2 cm, font Times New Roman (TNR), se trimit în variantă electronică (.doc), la adresa: [email protected]

Revista nu percepe taxe pentru depunerea, redactarea, recenzarea articolelor.

Elementele inerente ale articolului:

  1. Titlul (corp de litere – 12, aldin, centrat) în limba română (sau în limba de scriere a articolului) şi în limba engleză;
  2. Prenumele şi NUMELE autorilor (complet) (corp de litere – 12, centrat);
  3. Afilierea (instituţia(ile) în care activează auitorul(ii) (corp de litere – 10, centrat);
  4. Rezumatul  (100-150 de cuvinte) în limbile română şi engleză (corp de litere – 12);
  5. Cuvintele-cheie (7-10 termeni/concepte) în limbile română şi engleză (corp de litere – 12);
  6. Textul articolului (corp de litere – 12, interlinie – 1,5) va cuprinde: introducere; discuţii şi rezultate obţinute; concluzii; referințe bibliografice;
  7. Notele de subsol (la necesitate), în partea de jos a paginii (corp de litere – 10);
  8. Datele de contact ale  autorului(ilor): telefon, e-mail, codul ORCID.

Notă:

Textul articolului, inclusiv notele de subsol, se aliniază unitar stânga-dreapta;

Numerotarea paginilor – jos, dreapta.

Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text.

Sub figură sau imagine se indică numărul de ordine şi legenda respectivă.

Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu.

Referințele bibliografice se prezintă în ordine alfabetică.

Prezentarea referințelor tipărite (monografii, culegeri, teze, reviste, ziare):

ANDRONIC, Nelly. Comunicarea ştiinţifică în contextul accesului deschis la informaţie. Chişinău: CEP USM, 2012.

ARÂCU, Irinel. Resurse educaționale deschise. În: Știința deschisă în Republica Moldova: Studiu = Open science in the Republic of Moldova: Study. Chişinău: Prut Internaţional, 2018.

BEȘLIU, Tatiana. Sistem computerizat pentru investigarea şi dezvoltarea rapidităţii reacţiei motrice de start la înotători. În: Sportul olimpic şi sportul pentru toţi: materialele congr. şt. intern., 12-15 sept. 2011. Chişinău: USEFS, 2011, vol. 1, p. 196-198.

BRAGAGIU, Ion. Evaluarea tendinţelor principale în dezvoltarea demografică a Moldovei. In: Economic Growth in Conditions of Internationalization: fourth ed. of intern. sci. conf., 3-4 sept. 2009. Chişinău: IEFS, 2009, p. 414-419.

EȘANU, Tudor. Titlu: teză de doctor habilitat în filologie. Chişinău, 2009.

LEAHU, Ion. De la didactica. În: Didactica. 2016, nr. 2-3, p. 20-25.

MALAI, Ion, MĂTĂSARU, Mihail. Consideraţii asupra unor termeni din lexicul militar. În: Philologia. 2011, nr. 3-4, p. 1-7.

NICORICI, Dumitru. Eminesciana în spațiul est-slav: momente de empatie. În: Literatura şi arta. 2020, 10 sept, p. 3.

Prezentarea referințelor web:

BARTLING, Sönke, FRIESIKE, Sascha, eds. Opening Science: The Evolving Guide on How the Internet is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing. [s.l.]: Springer, 2014 [online]. Disponibil: DOI: 10.1007/978-3-319-00026-8 [citat 2.09.2016]

POPA, Ana, PROHNIŢCHI, Valeriu. Sectorul de cercetare, dezvoltare şi inovare din Moldova: este oare necesară o reformă? Versiune preliminară. Chişinău: Expert-Grup, 2011 [online]. Disponibil: http://www.expert-grup.org/library_upld/d360.pdf [citat 02.09.2016]

SARAMANDU, Nicolae. Inovaţia şi schimbarea în limbă în perspectivă sociolingvistică. [online citat 21.02.2019]. Disponibil: www.ebooks.unibuc.ro/filologie/…/32.pdf [21.02.2019]

TCACIUC, Cl., HACINA, L., GUŢU, A. Study on corporate social responsibility of cooperative enterprises in the Republic of Moldova. In: Economy, Transdisciplinarity, Cognition. Bacău, România. 2012, 15(1), p. 218-225 [online]. Disponibil: http://www.ugb.ro/etc/etc2012no1/28fa.pdf [citat 27.12.2011]

Elaborarea şi prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul 2020 [online]. Disponibil: http://www.ifr.md/index.php/271-elaborarea-i-prezentarea-rapoartelor-de-activitate-pentru-anul-2020.html [citat 22.11.2020]

Scribbr = www.scribbr.com [online] [citat 27.12.2011]

Notă:

Se prezintă doar lucrări la care s-au făcut trimitere în text.

Nu se includ lucrări în curs de apariție.

În text:

Trimiterile la referințe se încadrează între paranteze rotunde, de exemplu: (Dediu, 2007, p. 345).

Dacă referința urmează imediat după numele autorului, între paranteze se indică doar anul şi pagina: După cum arată I. Dediu (2007, p. 345).

Dacă o referință are doi autori, numele acestora este inclus de fiecare dată când este citată.

Dacă o referință are mai mult de doi autori, toţi autorii sunt incluşi prima dată când sursa este citată. Ulterior, se include doar numele primului autor urmat de et. al.

Idem, scris cu litere cursive, substituie numele autorului și se foloseşte în cazul în care autorul este acelaşi ca în trimiterea  precedentă, dar este citat cu altă lucrare.

Ibidem, scris cu litere cursive, se foloseşte în cazul în care avem o trimitere succesivă la acelaşi autor şi la aceeaşi lucrare

La referințele web, când se citează un site cu autor, se dă între paranteze numele autorului și anul, dacă este: (Saramandu, 1996). Când se citează un site web fără autor, se dă titlul paginii web, de exemplu: Elaborarea şi prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul 2020 sau numele site-ului: Scribbr.