Politica de licențiere

Licența de atribuire Creative Commons (CC-BY) permite utilizatorilor să copieze, să distribuie și să transmită un articol, să adapteze articolul și să facă o utilizare comercială și necomercială a articolului, atâta timp cât se face trimitere la autor în modul corespunzător. Autorii acordă „Philologia” licența de a publica articolul și de a se identifica ca editor original. De asemenea, autorii acordă oricărei terțe părți dreptul de a utiliza articolul în mod liber, atâta timp cât autorii originali, detaliile citatelor și editorul sunt identificați.