Acasă

DESCRIERE GENERALĂ

Philologia este moştenitoare de drept şi continuatoare a revistelor Limba şi literatura moldovenească (1958-1989) şi Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară (1990-2009).

Revista Philologia este o publicaţie de cercetare științifică având ca scop valorificarea şi promovarea patrimoniului lingvistic și literar-folcloric românesc, cuprinzând câteva rubrici în care sunt prezentate materiale în funcție de aria de cercetare. Este o publicaţie cu acces deschis, fiind o alternativă în valorificarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în domeniul filologiei.

În baza Deciziei Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare nr. 19 din 06 decembrie 2019, pentru o perioadă de 4 ani, revista Philologia este recunoscută în calitate de publicație științifică de profil, categoria „B”.

Tirajul – 100 de exemplare.

Revista Philologia apare de trei ori pe an.

Limba de publicare – limba română. Revista este deschisă pentru publicaţii în limbile engleză și franceză.

Adresa fondatorului: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, str. Academiei 3/2, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova.

Tel.: +373 22 73 74 33

E-mail: [email protected]


ISSN 1857-4300

E-ISSN 2587-3717  

Domeniu: filologie
Tipul publicaţiei: ştiinţifică de profil
Site: www.philologia.ifr.md