Numărul 2 (317) / 2022

RECENT VOLUMES
Variantele discursive ale enunţului constituite ca efect al actualizării lui contextuale: schiță de tipologie  7-21
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.2(317).01 CZU: 81’36
Bărbuţă Ion 
Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Sintaxa (4.). Sintaxa propoziției (1.)  22-31
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.2(317).02 CZU: 811.135.1’367:82.09(091)
Verebceanu Galaction 
Productivitatea lexemelor de origine engleză  32-41
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.2(317).03 CZU: 811.135.1’373.45=811.111
Căruntu-Caraman Livia 
Aforismele și expresiile latine: clasificări și interpretări  42-53
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.2(317).04 CZU: 811.124’373.6/7
Mincu Eugenia Macovei Dorina Rotari Natalia Negru Cristina 
Nume de familie care provin din terminologia prelucrării pieilor  54-76
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.2(317).05 CZU: 811.135.1’373.232
Oancă Teodor 
Reprezentări și consecințe ale răului moral în romanul Cenușă rece, de Mihaela Perciun  77-89
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.2(317).06 CZU: 821.135.1-3(478).09
Ivanov Constantin 
Receptarea literaturii române din Republica Moldova în Ucraina: antologii plurigenuriale  90-98
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.2(317).07 CZU: 821.135.1(477).09
Apetri Dumitru 
Lirismul funciar și regimul narativ homodiegetic  99-111
DOI: 10.52505/1857-4300.2022.2(317).08 CZU: 821.135.1-1.09
Gabura Carolina 
Nina Corcinschi: proiecțiile hologramice ale ficțiunilor literare  112-114
Gherman Oxana 
Mihai Cimpoi – ontologia ființei  115-119
Corcinschi Nina 
Mihai Cimpoi: proiectul târgoviștean  120-127
Codreanu Theodor
O viață consacrată studiului literaturii. Profesorul Timofei Roșca la 80 de ani  128-131
Caraman Vlad Burlacu Alexandru 
Marcu Gabinschi (15.09.1932 – 13.04.2020)  132-139

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *