Numărul 5-6 (287-288) / 2016

RECENT VOLUMES
Critica literară: mize estetice şi estetism veleitar3-8
CZU: 82.09
Ţurcanu Andrei 
Emil Loteanu: poezia, o sărbătoare a sufletului9-16
CZU: 821.135.1-1(478).09
Burlacu Alexandru 
Tehnica punctului de vedere17-26
CZU: 821.135.1-31.09
Cebotari Diana
Eminescianism ontologizat în creaţia „Ultimului Teleucă”27-39
CZU: 821.135.1-1(478).09
Rotari (Balmus) Dorina
Delimitări şi precizări terminologice (3) Dialogicitate − dialogism − dialog / monologicitate − monologism − monolog40-50
CZU: 821.09+82:111.852
Gavrilov Anatolie 
Elemente constituente ale artei interpretative a rapsodului Nicolae Sulac51-57
CZU: [82-144+398.8:784.4](478)(092)
Colac Tudor
Interpretări de poetică sincretică şi influenţe populare în colindele din stânga Nistrului (conform monografiei „Miracolul scenei în arta teatrală” de Iulian Filip58-65
CZU: 821.135.1-292(478).09
Calin Ludmila
Poezia lui George Topârceanu − simbioză dintre lexical autohton şi cel savant66-79
CZU: 821.135.1-1.09
Bahnaru Vasile 
Un balcanism derivaţional de probabilă origine latino-romanică80-89
CZU: 81(091)
Gabinschi Marc 
Grupurile etnoglotice în Republica Moldova90-99
CZU: [811.135.1+398.3](478)(091)
Cotelnic Teodor
Aspecte onomasiologice ale cercetării motivaţiei în cartografia lingvistică şi dialectologie100-108
CZU: 81’1’373
Pavel Vasile
Studiu comparativ al frecvenţei utilizării englezismelor în publicaţiile periodice din Republica Moldova şi România (2013-2015)109-114
CZU: 811.135.1’373.45=111
Căruntu-Caraman Livia 
Termeni fotografici care au la bază antroponime115-120
CZU: 81’276.6:77.0
Ivanov Constantin 
Mihai Cimpoi: Curs de critică literară121-124
CZU: 821.135.1.09
Burlacu Alexandru 
De la teatrul folcloric la teatrul lumii125-129
CZU: 821.135.1-2(478).09+398
Butnaru Tatiana 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *