Numărul 1-2 (289-290) / 2017

RECENT VOLUMES
Po(i)etica lui Anatol Codru3-9
CZU: 821.135.1-1(478).09
Burlacu Alexandru 
Delimitări şi precizări terminologice (4) Polifonie, eteromundaneitate, cuvânt-voce10-28
CZU: 821.09-83
Gavrilov Anatolie 
Veritabilă enciclopedie metaforică (spirit, înţelepciune şi poezie în ghicitori)29-34
CZU: 821.135.1-193.09
Colac Tudor
Un manuscris al Sindipei de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Text (I-1)35-55
CZU: 821.135.1.09-3
Verebceanu Galaction 
Motivaţia categoriilor sintactice în raport cu cele lexicale56-60
CZU: 811.135.1’38
Butuc Petru 
Motivarea semnificaţiei verbelor de comportament61-69
CZU: 811.135.1’1+81’1
Junghietu Elena
De quoi le moldave est-il le nom? Une analyse philosophique de « La grammaire de la langue moldave » de L. A. Madan70-79
CZU: 811.135.1’36
Bernaz Oleg
Multiculturalismul, o problemă a prezentului şi a viitorului80-83
CZU: 81.246.3:008
Negrescu-Babuş Inna
De la „Cercaţi scripturile…” la Educaţia literar-artistică84-90
CZU: 801.82+821.09
Pâslaru Vlad 
Conceptul de variant/invariant în lingvistica modernă91-96
CZU: 81’1+81’27
Botnari Liliana 
Ion Druţă: modelul narativ în romanul copilăriei97-104
CZU: 821.135.1(478).09
Băicean Iraida 
Originea obiceiurilor de nuntă105-112
CZU: 392.4/.5(091)
Gaivas Octavian
Calvarul limbii române în timpul dominaţiei sovietice (studiu şi argumente de arhivă). Chişinău: Elan Poligraf SRL,2015113-118
CZU: 811.135.1
Cotelnic Teodor
Trei cărţi despre Nichita Smochină118-124
CZU: 821.135.1(478).09+94(478)
Datcu Iordan
O carte utilă124-132
CZU: 811.135.1
Dodon Eugenia , Oglindă Emilia
Evenimente şi personalităţi omagiate în cadrul Institutului de Filologie al AŞM133-138
CZU: [811.135.1+821.135.1](478)
Gîrlea Olesea Cogut Sergiu 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *