Numărul 5-6 (258) / 2011

RECENT VOLUMES
Limba română, „Casă a fiinţei noastre”*3-9
Cimpoi Mihai 
Mihai Eminescu: „ideea europeană”10-14
Copcea Florian 
Un destin poetic vitregit: Liviu Damian.15-29
Dolgan Mihail
Debutul lui Ion Druţă şi impactul său asupra literaturii30-50
Bileţchi Nicolae
Expresia literară a violenţei totalitare: controlul trecutului51-59
Mititelu Oxana 
Aureliu Busuioc: reabilitarea valenţelor poeziei60-63
Vîntu Victoria 
Ermetism şi obscuritate în poezie – interpretări critice româneşti64-71
Matei Claudia
Rapsodul Nicolae Sulac: conştiinţă, modele, repere etnofolclorice şi sociale72-78
Colac Tudor
Fragmente de tezaur al mentalităţii şi inteligenţei populare (III)79-94
Cirimpei Victor
G. T. Kirileanu şi Dimitrie Balaur95-99
Datcu Iordan
Alegerea satului Cornova pentru cercetări sociologice100-105
Botezatu Grigore
Arealul toponimic Cahul. Microtoponimia localităţilor rurale106-122
Eremia Anatol
Marginalia la Dicţionar francez -român, român-francez123-127
Păcuraru Vera
Filologi Basarabeni din secolul al XIX-lea128-133
Colesnic Lidia
Consideraţii privind terminologia religioasă de origine latină134-139
Maznic Silvia
Contribuţia academicianului Silviu Berejan la progresul semasiologiei140-145
Bahnaru Vasile 
Motivarea unor cuvinte în terminologia populară românească146-148
Sainsus (Busmachiu) Victoria
Verbele a fi şi a avea149-150
Buimestru Nina
Conştiinţa lingvistică – valoare definitorie a fiinţei umane151-158
Bâlici Veronica 
Recenzii. Aliona Grati. Romanul ca lume postBABELICĂ. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie şi carnavalesc.159-161
Sala Daniela
Recenzii. Iordan Datcu. Pagini de istorie literară.162-164
Eretescu Constantin
Recenzii. Sanda Golopenţia. Româna globală165-166
Datcu Iordan
Cronica vieţii ştiinţifice. Colocviul internaţional Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan167-168
Ungureanu Violeta
Cronica vieţii ştiinţifice. Conferinţa internaţională de onomastică de la Baia Mare169-171
Zagaevschi Vladimir
Omagieri. Onufrie Vinţeler – omul, profesorul, savantul172-175
Zagaevschi Vladimir

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *