Numărul 3-4 (256) / 2011

RECENT VOLUMES
Rebreanu şi Dostoievski (modelul „albiei adânci”)3-5
Cimpoi Mihai 
Dialogul intercultural în romanul Maitreyi de Mircea Eliade6-12
Grati Aliona 
Carnavalescul operei rabelaisiene in viziunea lui M. Bahtin13-17
Cogut Sergiu 
Severograd de Nicolai Costenco – un roman controversat18-27
Bileţchi Nicolae
Poetul intre arheul marginii şi reflexele deviantului28-36
Ţurcanu Andrei 
Lucian Blaga în paginile revistei „Viaţa Basarabiei“37-43
Ciobanu Olesea
Principiile directorii de documentare şi editare a materialelor arhivistice de etnologie orală romanească din Republica Moldova44-47
Cirimpei Victor
Vasile Gh. Pора (1912-1976) un mare folclorist roman48-51
Ionescu Constantin 
Eseu asupra cercetării interdisciplinare (lingvistică şi literară) a tropilor52-62
Bahnaru Vasile 
Hypertextul – unitatea fundamentală a webului şi a comunicării online63-74
Ungureanu Elena 
Nomenclatura meşteşugărească: relevanţa ei în onomastică75-83
Răileanu Viorica 
Verbele nonacţionale şi rolul lor in organizarea structurii semantice a enuţului84-93
Dîrul Alexandru
Macrostructuri ale textului dialogic94-105
Cosmescu Alexandru 
Reflecţii metalexicografice la apariţia unei lucrări lexicografice inedite: dicţionar universal ilustrat al limbii române (în 12 vol.)106-111
Păcuraru Vera
O privire confruntativă asupra situaţiei glotice din Republica Moldova112-118
Gabinschi Marc 
Contribuţii la cercetarea cuvintelor cu etimologie necunoscută: Rom. Smidă119-137
Pleşca Ecaterina 
Studiul acustic al unităţii consonantice compuse prepalatale sonore în limba engleză (prin prisma materialului celei române)138-143
Chirdeachin Alexei , Babără Nicanor 
ALEXANDRU DÂRUL. Probleme de structură a limbii tratate din perspectiva gramaticii explicative (studii şi materiale). – Chişinău, Tipografi a Centrală, 2009, 212 p.144-148
Bărbuţă Ion 
Operă de seamă a lui B. P. Hasdeu148-151
Datcu Iordan
O viaţă consacrată cercetării onomasticii naţionale Anatol Eremia la 80 de ani152-154
Cosniceanu Maria
Anatol Eremia – marele nostru onomastician la cei 80 de ani ai săi154-157
Ciubuc Vasile
Galaction Verebceanu, editor de texte vechi romaneşti158-160
Chivu Gheorghe
Scara lui Osiris ori suprema$ia valorilor168-171
Butnaru Tatiana 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *