Philologia 2021 nr.2

RECENT VOLUMES
Structurile lexematice  
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).01 CZU: 81’373
Coşeriu Eugeniu
Erosul – de la heros la performance  
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).02 CZU: 135.1-31.09
Corcinschi Nina
Pan Halippa, un poet cu „Flori de pârloagă”  
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).03 CZU: 821.135.1.09(478)
Burlacu Alexandru
Paradoxurile tranziției. Personajele lui Dan Lungu, Iulian Ciocan și Dumitru Crudu între nostalgie și schimbare  
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).04 CZU: 821.135.1.09(478)
Aniţoi Galina
Povestea „Ivan Turbincă” de Ion Creangă și noul experiment hipertextual  
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).05 CZU: 821.135.1.09+004.55
Gherman Oxana
Receptarea prozei din Republica Moldova în Ucraina în a doua jumătate a secolului al XX-lea  
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).06 CZU: 821.135.1-3(478).09″XX”
Apetri Dumitru
Structuri fundamentale cu pronume reflexiv la cazul dativ în limba română  
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).07 CZU: 811.135.1’366.545
Constantinovici Elena
Aspecte definitorii ale subiectului logic în propoziție  
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).08 CZU: 811.135.1’367.2
Butuc Petru
Studiu lingvistic asupra manuscrisului „Sandipa”. Morfologia (3.2.). Pronumele  
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).09 CZU: 811.135.1’366:82.09(091)
Verebceanu Galaction
Indici lexicali variaţionali în „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă  
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).10 CZU: 81’373:821.135.1.09
Botnari Liliana
Englezisme recente − din uz în dicționar  
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).11 CZU: 811.135.1’373.45
Căruntu-Caraman Livia
Repere mitologice ale dubletelor greco-latine și terminologia  
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).12 CZU: 811.135.1’374.2:373.46:61
Mincu Eugenia
Balada „Meşterul Manole”: o interpretare arhetipală  
DOI: 10.52505/1857-4300.2021.2(314).13 CZU: 821.135.1-146.2.09
Butnaru Tatiana
Eugeniu Coșeriu: vocația universalității. Chișinău: Știința, 2021, 484 p.  
Verebceanu Galaction
Maria Onofraş, Tamara Pahomi, Valeriu Sclifos, Lidia Vrabie, Ana Vulpe. Dicţionar explicativ tematic. Universul. Natura. Omul. Chişinău: Tipogr. „Reclama”, 2020, 460 p.  
Popovschi Liliana
Galaction VEREBCEANU – 70 de ani de la naștere  
Corcinschi NinaPopa Gheorghe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *